IMG_0054

Sự khác biệt giữa Tín tâm (Tepa) và Lòng sùng mộ (Mogu)

Tepa thực sự là yêu thương – yêu mến vị thầy, thích vị thầy và tin tưởng vị thầy hay tương tự. Đó là trải nghiệm về Tepa.

Mogu là khi bạn thấy những phẩm tính tuyệt vời của vị thầy và phát khởi sự kính trọng lớn lao với Ngài đến mức bạn sẽ không bao giờ quên bất cứ điều gì mà Ngài đã dạy bạn.

Khi bạn có niềm tin tưởng, tình yêu thương và lòng sùng mộ lớn lao với vị thầy, bạn sẽ luôn nhớ lời Ngài dạy.

Tepa và Mogu có vẻ tương tự nhau, nhưng chúng khác nhau. Đầu tiên, chúng ta có Tepa và từ điều này, chúng ta có thể phát khởi Mogu.

Chúng ta có Tepa – tín tâm, sự tin tưởng và kính trọng – với tất thảy các vị thầy. Tuy nhiên, Mogu chúng ta chỉ dành cho một vài vị. Tepa về cơ bản nghĩa là thích ai đó, nhưng nó là nhiều hơn như vậy. Bạn thích ai đó bởi người đó không phải là bình phàm. Người đó tràn đầy ân phước gia trì; có một thứ gì đó linh thiêng và cao quý về người đó. Khi bạn gặp phải kiểu cảm xúc này với một bậc Thánh đến mức mà tóc dựng đứng, khi bạn có kiểu Tepa đó, khi bạn có kết nối tâm-tâm với vị thầy gốc, Tepa đã sinh khởi từ trước sẽ chuyển thành mogu. Nước mắt chảy ra. Điều đó không giống như Tepa trong những ngày đầu tiên, mà thay vào đó, có sự hòa quyện tâm với tâm.

Garchen Rinpoche

Tashi Jamyangling chuyển dịch

Trích trong Giáo lý Milarepa ở Vancouver, 5/2004.