mona09

Tu viện truyền thống Kathok

Theo những ghi chép lịch sử, Đạo sư Liên Hoa Sinh cùng đoàn tùy tùng gồm vua và quan lại của Ngài đã ở lại để thực hành Pháp trong 25 ngày. Thậm chí, Đạo sư Liên Hoa Sinh đã làm lễ gia trì cho tự viện này 13 lần. Sự chuyển hóa kỳ diệu cùng dấu chân, dấu tay linh thiêng của họ đã làm cho thánh địa Kathok siêu việt và độc đáo như là cõi Tịnh Độ xứ Oddiyana của Đức Liên Hoa Sinh.

Read more
khenchen-tsultrim_608w_1

Đức Khenpo Tsultrim Lodro Rinpoche

Trong khi mong muốn đạt được kiến ​​thức thế gian và một đời sống trần tục cứ giảm dần theo thời gian thì nhận thức về sự xả bỏ của Ngài càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi nhận thức được bản chất đau khổ trong vòng sinh tử luân hồi và ý nghĩa hữu hạn khi học trong trường học, tâm nguyện một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc y tu sĩ đã trở thành hiện thực khi Ngài gặp Đức Pháp Vương Jigme Phuntsok Rinpoche.

Read more
1fa1397ae36bb3caea82c1731df72b7c

Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche – Nhà làm phim Phật Pháp lừng danh

Ở vương quốc Bhutan, Norbu là một trong những vị Lạt Ma nổi tiếng, được tôn kính nhất của Phật giáo Tây Tạng, thậm chí người ta còn tôn sùng ông như một vị thánh. Ngài từng nói vui: “Nhiều người phàm tục tội lỗi đầy mình còn làm đạo diễn được, thì hà cớ gì mà một vị thánh không có cơ hội làm đạo diễn!”.

Read more
kinh_phat_cho_nguoi_tai_gia__2__229619272

Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển trong tiến trình Việt hóa nghi thức tụng niệm

Phải công nhận rằng có nhiều khó khăn trong việc chọn các từ ngữ và thuật ngữ thuần tiếng Việt để thay thế các thuật ngữ Phật học bằng chữ Hán đã quen thuộc với giới học đường Phật giáo. Tư duy, chất xám, sự sáng tạo và thời gian là các yếu tố giúp chúng ta có thể tạo ra các thuật ngữ Phật học thuần Việt một cách thành công.

Read more
highres_13420104

Các dịch bản và ý nghĩa thâm diệu của Bát Nhã Tâm Kinh

Tâm kinh Bát nhã, kể từ ngày bản dịch của Ngài Huyền Tráng ra đời, đã được tất cả các Phật tử Á Đông chấp nhận và tụng niệm thường xuyên. Ai cũng thuộc lòng và ít nhiều thâm hiểu giá trị cùng vị trí của kinh này trong lịch sử tư tưởng Phật giáo. Đối với Việt Nam ta, cho đến nay, Tâm Kinh Bát nhã vẫn là một bài nhật tụng được chuyên trì nhiều nhất.

Read more
1 38 39 40 41 42 48