h-h-muksang-kuchen

Đức Mugsang Kuchen Rinpoche

Đức Mugsang Kuchen Rinpoche sinh ra tại một gia đình ở Nepal, thân phụ của Ngài là Penpa Dorjee và thân mẫu của Ngài là Sonam Yangzom. Vào ngày 10 tháng 4 theo lịch Tây Tạng, Ngài được sinh ra với những dấu hiệu kỳ diệu. Năm lên hai tuổi, Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và Đức Pháp Vương Drubwang Penor đã xác nhận, ấn chứng Ngài là hóa thân chuyển thế của Đức Chogtrul Kunzang Sherab.

Read more
Green Tara Empowerment conducted by H.E. The 4th Karma Khenchen Rinpoche at Karma Samten Ling (H.K.) Buddhist Centre (Sat, 21 Feb 2009)

Đức Karma Khenchen Rinpoche

Đức Karma Khenchen là Hóa thân của Đức Shantarakshita (Tu viện trưởng vĩ đại ở Tây tạng), người đã đem ngọn đèn Pháp đầu tiên tới Tây Tạng. Ngài cũng chính là Hóa thân của Vimalamitra. Pháp vương Karmapa đời thứ 5 đã tiên tri rằng: “Tại đây, Bậc trì giữ Giáo pháp tối cao của Đức Phật.

Read more
p1020943975-3

Đức Tulku Sang-ngag Rinpoche

Đức Tulku Sang-ngag Rinpoche là người sáng lập và hướng dẫn tâm linh của các trung tâm quốc tế Ewam trên toàn thế giới. Sinh trưởng tại một trong những dòng họ lâu đời nhất Tây Tạng, Ngài được biết đến với tên gọi Namchak, hay con gọi là “ Sky Iron”, tại vùng Chamdo thuộc tỉnh Kham, Tây Tạng vào năm 1952.

Read more
2013_padampasangye_featuredimage_curriculum560x360

Cuộc đời và những lời dạy Padampa Sangye

David Molk, người làm việc cùng với Đức Lama Wangdu Rinpoche, đã dịch hai bản văn: Thứ nhất là tiểu sử của Đạo Sư Padampa Sangye mang tên Câu chuyện về cuộc đời giải thoát của Đức Phật Thế Tôn, Bậc đạo sư đáng kính Padampa Sangye. Thứ hai là về dòng Shije, các giáo lý Đại thủ Ấn thông qua các biểu tượng, ký tự (Mahamudra Teaching in Symbols). Những lời giới thiệu của Đức Lama Wangdu như sau:

Read more
jf_taranatha_slider_0

Truyền thống Jonangpa

Theo truyền thống, các bản văn gốc của Kalachakra Tantra [Mật Pháp Thời Luân] – chính là sự thị hiện kỳ diệu của Thánh Bổn tôn Kalachakra (Thời Luân), lần đầu tiên được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho Ngài Suchandra ,vua nước Shambhala. Vị vua này đã đích thân tới Ấn Độ thỉnh bộ Mật điển này.

Read more
1 39 40 41 42 43 48