CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82

25 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

1. Công đức tôi cúng dường Phật, Tăng và những hạnh nghiệp tu tập thanh tịnh của tôi đó , nay xin hồi hướng về đạo Vô thượng Bồ Đề , nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh Bồ Tát , đặng hóa độ chúng sanh , chớ tôi chẳng vì lợi ích một mình mà cầu mau chứng đạo quả.

Read more