Untitled-1

Diệp Y Độ Mẫu – Vị Bổn tôn của năng lực chữa lành tự nhiên

ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་ཝ་རི་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤཱ་མ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། OM PISHATSI PARNA SHAVARI SARVA ZVARA PRASHA MANI SVAHA Parnashavari (Tib. Loma Gyonma) là một Dakini chữa bệnh, ngài trừ bỏ các bệnh truyền nhiễm và bệnh dịch. Tên […]

Read more
1 2 3 37