11800125_146497155683087_2680875449978219361_n

Ước nguyện của Viet Rigpa Lotsawa Project

35266931_2146901875540033_3131262812140077056_n

VIET RIGPA LOTSAWA PROJECT 

Ước nguyện của Viet Rigpa Lotsawa Project là:

Thông qua việc dịch thuật và công bố những kinh sách Phật giáo Tây Tạng đến mọi người, kho tàng đồ sộ của nền văn minh và văn hóa Phật giáo có thể thoát khỏi sự hủy diệt”

(Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche) 

Và đặc biệt Giáo Pháp Kim Cương Thừa sẽ nở rộ tại Việt Nam. Vì vậy, Viet Rigpa Lotsawa có mong muốn sâu xa được giúp đỡ, hỗ trợ, đào tạo thế hệ dịch giả trẻ, mới – những người có tài năng, nhiệt thành, tâm huyết, tín tâm và luôn đặt lợi lạc Giáo Pháp cao hơn tất cả nghiên cứu, tu học Phật Pháp để phiên dịch Kinh sách Kim Cương Thừa từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nguyện cầu cho tất người dân Việt Nam thông hiểu giáo lý, tu tập Phật Pháp để có đời sống hạnh phúc, ý nghĩa thực sự.