Way_of_Bodhisattva_large

Bản dịch Anh ngữ Nhập Bồ Tát Hạnh – The Way of the Bodhisattva

 

 

Kết quả hình ảnh cho The Way of the Bodhisattva

THE BOOK “THE WAY OF BODHISATTVA” 

Cuốn sách “Nhập Bồ Tát Hạnh”

Bản dịch Anh ngữ: Padmakara Translation Group

Link đọc hoặc download trực tiếp cuốn sách “The Way of Bodhisattva” (Nhập Bồ Tát Hạnh) bằng tiếng Anh:

Tại đây