13892056_1806607169569507_7832694735021265595_n

Thông điệp gửi tới các Dịch giả

Kết quả hình ảnh cho 84000 translating the words of the buddha

THÔNG ĐIỆP GỬI TỚI CÁC DỊCH GIẢ

By Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche  – Chủ tịch Dự án dịch 84000

Chúng tôi luôn thành ý nói rằng các Chư vị thời xưa thật là vĩ đại …và tất cả các Chư vị ấy … có lẽ  nhiều Chư vị trong số đó là các Đại Bồ tát. Có lẽ nhiều Chư vị trong số đó không phải là những Bồ tát vĩ đại nhất nhưng điều đó không thành vấn đề. Có lẽ nhiều  Chư vị trong số các Dịch giả đương thời là các vị Bồ tát. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là nếu các Dịch giả, không chỉ là các Dịch giả, mà bất cứ ai liên quan đến Dự án Dịch thuật … nếu quý vị bắt đầu với một động cơ đúng đắn, điều đó có nghĩa là, chúng ta dịch vì lợi lạc giác ngộ cho tất cả chúng sinh, chứ không phải để cho vui…hay vì mục đích nghiên cứu hàn lâm …hay để thỏa mãn sự hiểu biết …hay vì sự nổi  tiếng… hay để được khen ngợi, ghi nhận. Nhưng cố gắng để vượt lên trên tất cả những điều đó … Tôi nghĩ rằng, đặc biệt là nếu quý vị nhìn vào thời đại suy đồi này … tôi nghĩ … gần như tôi có thể nói rằng … các Dịch giả đương đại cũng ngang tầm với các Dịch giả thời xưa bởi vì mặc dù chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất, suy đồi và lạ lùng như thế này nhưng các vị vẫn hy sinh thời gian và sức lực cho công việc Dịch thuật.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=y_j8KpA-FZg

Việt dịch: Nhóm Viet Rigpa Lotsawas

Hiệu đính: Giác Nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Dự án Dịch thuật và Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt Nam.