9f4a3f8005edff591ce796e631c693ba

Cách thực hành viên mãn tâm nguyện vào ngày vía các Đức Phật

Các ngày vía Phật thực sự có ý nghĩa cát tường bởi đó là thời gian Đức Phật hiện thân cõi Ta bà chuyển pháp luân lợi ích vô lượng chúng sinh, và cũng là dịp đặc biệt thù thắng đánh dấu mốc son thay đổi tâm linh của cả nhân loại, chuyển hóa khổ đau và tìm về bến giác giải thoát cho vô lượng chúng sinh sau bao nhiêu kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi.

Trong cuộc sống của mỗi người luôn có sự kết nối với chư Phật và Bồ tát mười phương. Vì vậy, mỗi một ngày đều có ý nghĩa cát tường khi bạn thực hành pháp tu của một vị Phật Bản tôn nhất định. Đức Liên Hoa Sinh từng dạy rằng trong mỗi tháng theo lịch Kim Cương Thừa, các ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 28 và 30 đều là những ngày cát tường thù thắng. Nếu bạn làm các thiện hạnh, công đức sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhưng ngược lại, nếu bạn phạm phải các ác nghiệp thì quả báo cũng tăng trưởng gấp nhiều lần.

Ngoài ra, trong Kim Cương thừa sự vận hành của 15 ngày đầu năm mới, tức là tuần trăng sáng rất quan trọng vì nó khởi đầu 1 chu trình mới của tiểu vũ trụ nên các thiện sự, ác sự sẽ ảnh hưởng tới cả năm. Năm mới đang đến gần, chúng ta hãy cùng thực hành tích lũy công đức, giúp đỡ mọi người, sống chan hòa, phát triển tình yêu thương, trí tuệ, đặt sự quyết tâm trưởng dưỡng con đường tâm linh của mình.

Ngày mùng 1

Đây là ngày vía Đức Phật Di Lặc (tiếng Phạn là Maitreya). Nếu bạn phát nguyện lễ lạy và quy y Ngài, mọi phiền não nhiễm ô, si mê ám chướng, nghiệp bất thiện trong 40 kiếp sẽ được tịnh hóa, giúp bạn vượt qua mọi chướng ngại trong đời hiện tại cũng như vô số kiếp vị lai.

Ngày mùng 8

Đây là ngày vía Đức Phật Dược Sư (Vaidurya Buddha Raza). Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, những tội chướng, ác nghiệp trong 30 kiếp và trong đời hiện tại sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống Địa ngục xác chết.

Ngày 14

Trong ngày này, bạn nên cầu nguyện tha thiết lên 1.000 Đức Phật. Nếu bạn phát nguyện quy y các Ngài, bạn có thể tịnh hóa được nghiệp chướng, báo chướng trong 1.000 kiếp.

Ngày 15

Đây là ngày vía của Đức Phật A Di Đà (Sangay Nangwa Thaye). Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng trong 2.000 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống Địa ngục hàn băng.

Ngày 18

Đây là ngày vía Đức Phật Quan Âm (Jangchub Sempa Chenrizig), Đức Phật của Lòng từ bi. Trong ngày này, nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng trong 90 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống Địa ngục hành hình.

Ngày 23

Trong ngày này, bạn nên tha thiết cầu nguyện lên Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, bậc chủ của Ngũ trí Phật (Dhyani Buddhas). Khi bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng trong 1.000 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống cõi Ngã quỷ.

Ngày 24

Đây là ngày vía của Đức Địa Tạng Vương Bồ tát, nếu bạn tha thiết cầu nguyện lên Ngài, mọi si mê ám chướng trong 1.000 kiếp sẽ được tịnh hóa.

Ngày 25

Đây là ngày vía Đức Phật mẫu Dakini, bạn nên thỉnh cầu hàng trăm ngàn chư Dakini ban gia trì và gia hộ cho bạn tránh phạm phải các bất thiện nghiệp. Bạn sẽ tích lũy hàng trăm ngàn lần công đức trên con đường thực hành Phật pháp.

Ngày 28

Đây là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Trong ngày này, nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng trong 90 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống cõi Địa ngục nóng nơi chúng sinh được tập hợp giữa các ngọn núi có hình dạng đầu cừu đâm vào nhau và bị cưa thành nhiều mảnh.

Ngày 30

Trong ngày này, bạn nên tha thiết cầu nguyện Đức Phật thời hiện tại, giáo chủ của cõi Sa bà – Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu bạn phát nguyện quy y Ngài, mọi nghiệp chướng, báo chướng của 80.000 kiếp sẽ được tịnh hóa, bạn sẽ đón nhận ân phúc gia trì để đóng các cửa dẫn xuống cõi Địa ngục lửa thiêu đốt.

Ngày mùng 10

Ngoài 10 ngày cát tường kể trên, các bạn cũng nên ghi nhớ ngày mùng 10 là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh. Tất cả các hạnh nguyện cứu độ chúng sinh siêu việt diệu kỳ của Ngài đều thành tựu vào các ngày mùng 10 hàng tháng.

Chúng ta hãy cùng chia sẻ những hiểu biết trí tuệ này với tất cả mọi người nhé! 

Nguồn: http://daibaothapmandalataythien.org/