maxresdefault (10)

Lợi Ích của Mật Chú Kim Cang Thượng Sư

Trong tiếng Phạn: OM AH HUM VAJRA-GURU-PADMA-SIDDHI HUM Trong tiếng Phạn  được Tây Tạng hóa: OM AH HUNG BENZAR GURU PEMA SIDDHI HUNG Mật chú Kim Cang Thượng Sư là của Guru Rinpoche, còn được gọi là Padmasambhava (Liên Hoa Sanh). Câu mật chú này được dấu kỹ trong thời Liên Hoa Sanh ở Tây Tạng. Đến thế kỷ 14, được Karma Lingpa khám phá ra và chép lại trên vàng lá và được gọi là “giải thích từng lời của mật chú Kim Cang Thượng Sư.” Đây là cuộc đối thoại giữa Yeshe và Liên Hoa Sanh. -Bạch ngài Liên Hoa Sanh, ngài rất từ bi đối với chúng con, những người Tây Tạng, giáo pháp của ngài đã đem lại lợi lộc cho chúng con bây giờ và cho những thế hệ ngày mai. Lòng từ của ngài quá lớn, chúng con chưa bao giờ được cảm nhận ân sủng như thế. Mặc dầu bây giờ con chỉ là một người tầm thường nhưng con không chút nghi ngờ nào rằng mình sẽ chắc chắn được giác ngộ. Trong tương lai chúng sanh sẽ bị nhiều chuyện làm bận tâm trí họ. Tâm tính họ sẽ trở nên thô bạo, khó dạy. Họ sẽ có những quan niệm sai lầm về chánh pháp, họ sẽ vất bỏ mật chú tối thượng này. Lúc ấy chúng sanh sẽ chịu đau khổ vì bệnh hoạn, đói kém, chiến tranh. Vì các tai họa này, chúng sanh ở các nước Trung Hoa, Mông Cổ, Tây Tạng, sẽ chứng nghiệm sự rối loạn như một tổ kiến bị phá hủy. Lúc đó dân tộc Tây Tạng sẽ chịu khổ nạn rất lớn. Mặc dầu ngài đã chỉ dẫn những pháp môn, nhưng các chúng sanh trong tương lai không có thời gian để tu tập. Và dù họ có ý muốn tu tập thì cũng có rất nhiều trở ngại. Trong trường hợp ấy những người chỉ cậy nhờ vào câu mật chú Kim Cang Thượng Sư để tu tập. Con xin ngài chỉ rõ cho họ những lợi lộc khi tập câu mật chú này.

– Này đạo hữu, những gì bà nói đều rất đúng. Trong tương lai, chúng sanh sẽ gập lúc như thế. Và lợi ích của mật chú Kim Cang  Thượng Sư sẽ được chứng nghiệm. Bởi vì những giáo lý và chỉ dẫn của tôi thì vô tận. Tôi đã dấu phần lớn giáo lý dưới các hang động, dưới suối nước, và trên trời. Trong thời dữ, ngay cả những người có nghiệp tốt cũng khó mà gập những giáo lý này. Rất khó để có đủ nhân duyên để các giáo lý này được phơi bầy, bởi vì cộng nghiệp của chúng sanh đã quá suy đồi. Tuy nhiên vào lúc đó, nếu đọc được mật chú Kim Cang Thượng Sư 100 lần, 1000 lần, 10000 lần, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu… ở nơi thánh địa, tu viện, ven sông bởi các tu sĩ, những cư sĩ đầy đức tin và tạo nên lòng từ bi trong quảng đại quần chúng thì những lực lượng tiêu cực: bệnh hoạn, đói khát, chiến tranh sẽ được chuyển hóa. Mưa sẽ rơi xuống những nơi hạn hán, mùa màng sẽ tốt tươi, dân chúng sẽ sung túc. Trong đời này, đời tương lai và trong thân trung ấm những người nào tập câu mật chú này sẽ lại gập tôi. Những người kha khá sẽ gập tôi nhiều lần trong giấc mộng. Những người xuất sắc sẽ gập tôi trong trạng thái tỉnh thức. Họ sẽ được đưa về quốc độ của tôi, chắc chắn là vậy. Nếu người nào đọc câu chú này 100 lần không gián đoạn trong một ngày thì sẽ được mọi người hoan hỉ, và không lo gì về vấn đề cơm áo. Nếu người nào đọc câu chú này 1000 lần đến 10 ngàn lần trong một ngày sẽ có ảnh hưởng lớn đối với mọi người xung quanh và có những ơn phước về tinh thần. Nếu người nào đều đặn đọc 1 triệu lần/ngày sẽ ích lợi cho rất đông chúng sanh. Nếu người nào đều đặn đọc 3-4 triệu lần/ngày sẽ không bao giờ tách rời khỏi chư Phật ba đời vì tôi và quỷ thần sẽ tới ca ngợi. Trong trường hợp xuất sắc người tập sẽ đạt tới mức độ cao nhất trong cuộc đời này là thân cầu vồng. Ở mức độ thấp hơn trong giai đoạn chết những ánh sáng mẹ và con sẽ gập gỡ nhau. Ở mức độ thấp nhất người ấy sẽ thấy mặt tôi trong giai đoạn thân trung ấm và được đưa về quốc độ của tôi. – Bạch ngài, xin cảm ơn ngài đã cho biết những ích lợi vô cùng của mật chú này. Vì lợi ích của những chúng sanh tương lai xin ngài hãy nói ngắn gọn từng lời của câu chú này. – Này đạo hữu, câu mật chú này là sinh lực cốt yếu của chư thần của bốn hạng tantra, 9 yana và 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Là cốt tủy của chư Phật trong ba thời, của những thượng sư, chư thần, những thần hộ pháp, tất cả đều nằm trong câu chú này. Đạo hữu có thể hỏi tại sao lại được như thế? Hãy nghe cho kỹ và ghi nhớ trong đầu, hãy đọc đi đọc lại nhiều lần, hãy ghi nó ra và dây lại cho các chúng sanh trong tương lai.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM AH HUM: đỉnh cao nhất của thân, khẩu, ý

VAJRA: đỉnh cao nhất của vô hoại

GURU: đỉnh cao nhất của báu vật PADMA: đỉnh cao nhất của liên hoa bộ SIDDHI: đỉnh cao nhất của hành động HUM: đỉnh cao nhất của siêu việt

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM: sự toàn vẹn của báo thân

AH: sự bất biến của pháp thân

HUM: sự trọn vẹn của ứng hóa thân của Liên Hoa Sanh

VAJRA: sự toàn vẹn của các vị thần mạn đà la

GURU: sự truyền thừa của các vị thượng sư PADMA: sự toàn vẹn của chư thần nam, nữ

SIDDHI: sinh lực của các vị thần hộ pháp HUM: sinh lực của các vị thần bảo hộ

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM AH HUM: sinh lực của ba loại tantra

VAJRA: sinh lực của giới và kinh

GURU: sinh lực của du già nghi thức tầng tantra 1

PADMA: sinh lực của du già thực hành tầng tantra 2

SIDDHI: sinh lực của du già hợp nhất tầng tantra 3

HUM: sinh lực của du già ati

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM AH HUM: tịnh hóa ba độc tham, sân, si

VAJRA: tịnh hóa sự tức giận

GURU: tịnh hóa sự ngạo mạn

PADMA: tịnh hóa sự ham muốn

SIDDHI: tịnh hóa sự ghen ghét

HUM: tịnh hóa mọi cảm giác

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Qua OM AH HUM: đạt được ba thân

Qua VAJRA: đạt được sự tỉnh thức

Qua GURU: đạt được sự yên bình

Qua PADMA: đạt được sự sáng suốt

Qua SIDDHI: đạt được sự toàn vẹn

Qua HUM: đạt được sự nhận thức căn bản về không gian

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Nhờ OM AH HUM: khuất phục được người, thần, thánh

Nhờ VAJRA: khuất phục được ác ý của vài vị thần

Nhờ GURU: khuất phục được ác ý của thần chết và ma quỷ

Nhờ PADMA: khuất phục được ảnh hưởng xấu của phong đại và thủy đại

Nhờ SIDDHI: khuất phục ảnh hưởng xấu của những lực phi nhân làm hại người

Nhờ HUM: khuất phục những ảnh hưởng xấu của các tinh tú, thổ thần.

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM AH HUM: hoàn thành sáu đức tính

VAJRA: hoàn thành sự bình an

GURU: hoàn thành sự sung túc

PADMA: hoàn thành sự từ trường

SIDDHI: hoàn thành sự giác ngộ tổng quát

HUM: hoàn thành sự giác ngộ

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM AH HUM: chuyển hóa mọi nguyền rủa

VAJRA: chuyển hóa mọi tiêu cực

GURU: chuyển hóa mọi tiêu cực của tám loại quỷ thần ở cõi ta bà

PADMA: chuyển hóa mọi ảnh hưởng tiêu cực của thiên long bát bộ và thổ thần

HUM: chuyển hóa mọi ảnh hưởng tiêu cực của người, thần, quỷ ở cõi ta bà

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM AH HUM: đánh bại năm độc

VAJRA: đánh bại sự giận dữ

GURU: đánh bại sự kiêu ngạo

PADMA: đánh bại sự ham muốn

SIDDHI: đánh bại sự ghen ghét

HUM: đánh bại người, quỷ, thần

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM AH HUM: đạt được tinh thần hoàn mãn (siddhi)

VAJRA: đạt được siddhi của những vị thần

GURU: đạt được siddhi của những vị thượng sư

PADMA: đạt được siddhi của những vị hộ pháp

SIDDHI: đạt được siddhi tối cao

HUM: đạt được siddhi mong muốn

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM OM AH HUM: đưa tâm thức đến những cõi tịnh độ

VAJRA: đưa tâm thức đến Đông phương tịnh độ

GURU: đưa tâm thức đến Nam phương tịnh độ

PADMA: đưa tâm thức đến Tây phương tịnh độ

SIDDHI: đưa tâm thức đến Bắc phương tịnh độ

HUM: đưa tâm thức đến Trung Ương tịnh độ

Nếu một người có thể nhận được lợi ích khi đọc câu mật chú này thì cả thế giới này cũng không đủ chỗ để chứa lợi lộc. Hễ ai nhìn, nghe, nhớ câu chú này đều được tỉnh thức. Nếu những lợi ích này không được thực hiện thì là tôi đã nói dối. Nhưng tôi không hề nói dối bao giờ vậy các môn đệ hãy thực hành theo lời chỉ dẫn của tôi. Nếu vì một lý do gì không thể đọc, các ông hãy viết vào lá cờ. Khi gió thổi vào lá cờ rồi gió thổi tới chúng sanh sẽ chắc chắn giải thoát họ. Các ông cũng có thể khắc lên đá sẽ giúp nơi khắc tránh được những ảnh hưởng xấu, hoặc viết chữ vàng trên giấy xanh đậm để làm hộ phù. Khi chết hộ phù này được đốt theo cơ thể và tâm thức sẽ được chuyển tới cõi cực lạc. Viết, đọc, tụng câu mật chú này đem lại lợi ích vô lượng. Vì lợi ích của các chúng sanh trong tương lai, tôi sẽ dấu kho báu này. Nguyện rằng các môn đệ trong tương lai của tôi có nghiệp tốt sẽ gặp được nó.

Ghi Chú: Liên Hoa Sanh là một vị thượng sư người Ấn độ sang Tây tạng vào thế kỷ thứ tám để truyền bá Mật tông. Yeshe là vị đại đệ tử của ông. Người Tây tạng coi ông như một vị Phật. Theo lời giải thích của Dudjom và Dilgo Rinpoche thì trong câu mật chú Om, Ah, Hum là sự tịnh hóa và chuyển hóa thân, khẩu, ý, đồng thời cũng là sự tịnh hóa các huyệt đạo và những luồng khí lực trong thân. Đi xa hơn nữa nó là sự thực hiện ba thân: Pháp thân, hóa thân và ứng hóa thân. Câu mật chú có nghĩa là: Con triệu thỉnh ngài, đấng Kim Cang Thượng Sư, với ân sủng của ngài, xin hãy ban cho con những thành tựu thế gian và xuất thế gian. Câu mật chú có 12 âm là để tịnh hóa 12 nhân duyên khiến chúng sanh được thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

*  THẦN CHÚ ĐẠO SƯ KIM CƯƠNG (VAJRA GURU MANTRA) Tổ chức Vajrayana Hawaii

Việt dịch: Thanh Liên OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG (Tạng ngữ)

OM AH HÙM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HÙM (Phạn ngữ)

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG (Tạng ngữ)

OM AH HÙM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HÙM (Phạn ngữ)

Thần chú Đạo Sư Kim Cương (Vajra Guru Mantra) là thần chú được kết hợp với Guru Rinpoche – cũng được gọi là Đức Padmasambhava (Liên Hoa Sanh). Đây là một bản phác dịch của một bản văn kho tàng (terma) giải thích thần chú Đạo Sư Kim Cương. Lúc ban đầu nó được khám phá trong thời gian Đức Padmasambhava đang ở Tây Tạng và về sau được Karma Lingpa (thế kỷ 14) khám phá lại. Vị này lấy nó từ nơi được chôn dấu và sao chép nó trên giấy bằng vàng. Nó được gọi một cách đơn giản là “Âm tiết theo sự Chú giải Âm tiết Giải thích những Lợi ích và Thuận lợi của Thần chú Đạo Sư Kim Cương.” Nó bắt đầu với một lời khẩn cầu và sau đó trở thành một cuộc đối thoại giữa Yeshe Tsogyal – vị phối ngẫu tâm linh của Đức Padmasambhava – và chính Đức Padmasambhava.  Và như thế, Yeshe Tsogyal bắt đầu: “Con, Yeshe Tsogyal, sau khi cúng dường Ngài mạn đà la trong và ngoài trên một phạm vi rộng lớn, con có khẩn cầu tiếp theo. Ôi Pema Jungne, Đạo Sư vĩ đại, Ngài đã cực kỳ tốt lành đối với chúng con, dân chúng Tây Tạng, khi để lại cho chúng con một di sản sẽ mang lại lợi lạc cho chúng con bây giờ và trong những đời sau. Thiện tâm của Ngài vĩ đại tới nỗi chúng con chưa từng kinh nghiệm bất kỳ điều gì như thế trước đây. Đặc biệt là Ngài đã ban cho con những giáo lý cốt tuỷ cho việc thực hành của con khiến cho giờ đây, mặc dù con chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng con không nghi ngờ gì về việc con sẽ đạt được giác ngộ. Trong tương lai, những khoảng thời gian chú tâm của chúng sinh sẽ rất ngắn ngủi và rất nhiều sự việc sẽ phủ chụp và chiếm cứ tâm thức họ. Tính khí họ sẽ thô tháo và khó điều phục. Họ sẽ phát triển nhiều tà kiến đối với Thánh Pháp. Đặc biệt, sẽ tới lúc nhân loại sẽ truyền bá giáo lý Mật thừa thuộc những cấp độ tantra vô song. Vào lúc này, tất cả chúng sinh sẽ hết sức đau khổ bởi bệnh tật, nạn đói và chiến tranh. Do sự lan rộng của ba tai ương này mà cụ thể là Trung Hoa, Tây Tạng và Mông Cổ sẽ phải trải qua cùng một loại hỗn loạn như một tổ kiến khi bị huỷ diệt, vàsẽ tới lúc dân chúng Tây Tạng phải chịu đau khổ ghê gớm. Mặc dù Ngài đã từng nói rất chi tiết về nhiều phương tiện thiện xảo để cứu thoát những gì có thể ra khỏi tình huống đó, chúng sinh trong tương lai sẽ không có thì giờ để thực hành. Mặc dù họ có thể có chút khuynh hướng nhợt nhạt để thực hành, nhưng họ sẽ gặp nhiều trở ngại to lớn. Chúng sinh sẽ trải nghiệm rất nhiều sự bất hoà. Họ sẽ không thể hoà thuận hay đạt được bất kỳ loại hoà hợp nào, và theo sau điều này, hành vi của họ sẽ trở nên rất bất tịnh. Những thời đại tồi tệ như thế này sẽ rất khó tránh khỏi. Trong tình thế này, chúng sinh trong tương lai nương tựa duy nhất nơi Thần chú Đạo Sư Kim Cương như thực hành của họ sẽ có được những lợi ích và thuận lợi nào? Con xin Ngài thuyết giảng về vấn đề này vì lợi ích của những cá nhân trong tương lai, là những người không thể nhận thức điều này và vì thế cần phải giảng cho họ rõ.” Khi đó Đạo Sư vĩ đại Pema Jungne trả lời: “Ôi người phụ nữ trung thành, những gì con nói thì hết sưc chân thực. Trong tương lai, những thời đại như thế sẽ xảy tới với chúng sinh và trong một sự tri giác nhất thời lẫn phạm vi dài hạn, những lợi ích của Thần chú Kim Cương Đạo Sư có thể được cảm nhận một cách rõ ràng. Bởi những giáo huấn tâm linh và những phương pháp thực hành mà ta ban tặng thì vô biên nên ta đã cất dấu một số lượng rất lớn những giáo lý kho tàng (terma) trong nước, đá, không gian và v.v.. Trong những thời đại xấu ác đó, ngay cả những cá nhân với nghiệp may mắn cũng sẽ khó gặp được những giáo lý này. Sẽ khó hội đủ những hoàn cảnh cần thiết để khám phá được những giáo lý này. Đây là một dấu hiệu cho thấy công đức tập thể của chúng sinh đang bị suy hoại. Tuy nhiên, vào những thời đại như thế, nếu thần chú-cốt tuỷ này, thần chú Kim Cương Đạo Sư, được trì tụng càng nhiều càng tốt, một trăm lần, một ngàn lần, mười ngàn lần, một trăm ngàn lần, một triệu, mười triệu, một trăm triệu lần và v..v.., nếu nó được trì tụng ở những thánh địa, trong những đền chùa, cạnh những con sông lớn, trong những miền nơi có rất nhiều chư thiên và quỷ ma, nếu nó được trì tụng ở những nơi chốn này bởi những hành giả Kim Cương Thừa có samaya (giới nguyện) trong sạch, bởi những người xuất gia giữ nguyện thật thanh tịnh, bởi những người nam và nữ có đức tin nơi giáo lý, nếu họ phát khởi Bồ Đề tâm ở một mức độ rộng lớn và trì tụng thần chú này, thì những lợi ích, thuận lợi và năng lực của thực hành như thế thì thật sự không thể nghĩ bàn. Thần chú này sẽ ngăn ngừa mọi thế lực tiêu cực của bệnh tật, nạn đói, sự náo động, những mùa thu hoạch kém và tất cả những điềm triệu và dấu hiệu xấu trong mọi quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như mưa sẽ đổ xuống đúng lúc để luôn luôn cung cấp đủ nước cho nông nghiệp và đời sống của người và thú vật, và mọi miền sẽ được thịnh vượng và hưởng những điều kiện tốt lành. Trong đời này, những đời sau, và trong trạng thái trung ấm giữa sự chết và tái sinh, những cá nhân thực hành theo cách này sẽ liên tục gặp lại ta. Người xuất sắc nhất trong những cá nhân này sẽ thực sự gặp ta trong ý thức tỉnh giác của họ. Những người thuộc cấp độ trung bình sẽ gặp ta trong những linh kiến thiền định, và ít nhất, họ sẽ luôn gặp ta trong những giấc mộng. Dần dần khi hoàn thiện những con đường và những cấp độ khác nhau của sự thực hành, họ sẽ đạt được hàng ngũ của những bậc nam và nữ trì giữ giác tánh nội tại (Trì Minh Vương) trong cõi tịnh độ của ta tại đại lục Ngayab. Chớ nghi ngờ điều đó. Nếu thần chú này được tụng một trăm lần một ngày, chỉ đơn thuần một trăm lần một ngày mà không gián đoạn, hành giả sẽ trở nên thu hút người khác và sẽ có thực phẩm, của cải và những thứ cần thiết của cuộc sống mà không cần nỗ lực. Nếu hành giả tụng thần chú này một ngàn hay mười ngàn lần mỗi ngày, hành giả sẽ thực sự có thể trổi vượt người khác bằng sự chói sáng của mình, trở nên rất uy tín và có sức thuyết phục trong việc gây một ảnh hưởng tích cực trên những người khác, và hành giả sẽ có được sức mạnh của những ân phước và năng lực tâm linh mà không bị ngăn trở. Nếu hành giả trì tụng một trăm ngàn hay một triệu lần trên cơ sở đều đặn, hành giả sẽ có thể có khả năng thực hiện vô lượng lợi lạc vĩ đại cho chúng sinh, hoàn toàn như ước nguyện của hành giả. Nếu hành giả trì tụng thần chú ba hay bảy triệu lần, hành giả sẽ không bao giờ xa rời chư Phật ba thời và sẽ trở nên bất khả phân với ta. Tất cả các vị trời và quỷ ma sẽ chú tâm tới hành giả và dâng cho hành giả những lời tán thán của họ. Trong trường hợp tốt nhất, hành giả sẽ đạt được thân cầu vồng, cấp độ cuối cùng của sự thành tựu trong đời này. Ở cấp độ trung bình, vào lúc chết, tịnh quang mẹ và con sẽ gặp gỡ nhau. Ở cấp độ thấp nhất, hành giả sẽ nhìn thấy mặt ta trong trạng thái bardo và mọi sự xuất hiện trong bardo sẽ được giải thoát trong nền tảng của riêng chúng chẳng hạn như những hành giả này sẽ được tái sinh trong đại lục Ngayab và từ vị trí thuận lợi đó, có thể thành tựu vô số lợi lạc cho chúng sinh. Đức Guru đã trả lời Yeshe Tsogyal như thế.” Bà đáp lại: “Ôi Đạo sư vĩ đại, Ngài đã hết sức tốt lành khi tuyên thuyết về vô lượng lợi ích và thuận lợi to lớn này của năng lực tâm linh của thần chú này. Tuy nhiên đối với lợi ích của chúng sinh trong tương lai, một sự giải thích chi tiết vể Thần chú Kim Cưong Đạo Sư sẽ có lợi ích lớn lao, và vì thế con khẩn cầu Ngài nói vắn tắt về những âm tiết (chữ) khác nhau của thần chú này.” Đạo sư vĩ đại trả lời về điều đó như sau: “Ôi con gái của gia đình tốt lành, thần chú Kim Cương Đạo Sư không chỉ là thần chú cốt tuỷ duy nhất của ta, nó là tinh yếu hay sinh lực của tất cả các Bổn Tôn của bốn cấp tantra, của tất cả chín thừa, và của tất cả 84.000 pháp môn . Cốt tuỷ của tất cả chư Phật trong ba thời, của tất cả những guru, yidam (Bổn Tôn), những daka và dakini, những Hộ Pháp v.v.. cốt tuỷ của tất cả những vị này được chứa đựng và đầy đủ trong thần chú này. Con có thể hỏi cốt tuỷ này ra sao. Đâu là lý do để tất cả những điều này được đầy đủ trong thần chú này. Hãy đọc đi đọc lại nó. Hãy viết nó ra vì lợi ích của người khác, và giảng dạy hay biểu thị nó cho chúng sinh trong tương lai.

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG là tinh tuý siêu phàm của những nguyên lý của thân, khẩu và ý giác ngộ

VAJRA là tinh tuý siêu phàm của Bất Hoại (Kim Cương) bộ

GURU là tinh tuý siêu phàm của Bảo Sanh bộ

PEMA là tinh tuý siêu phàm của Liên Hoa bộ SIDDHI là tinh tuý siêu phàm của Nghiệp bộ

HUNG là tinh tuý siêu phàm của Phật bộ.

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

OM là sự tráng lệ và giàu có toàn hảo của Báo Thân, thân hiển lộ của sự tráng lệ

AH là sự viên mãn bất biến tuyệt đối của Pháp Thân, thân hiển lộ của thực tại tuyệt đối

HUNG làm toàn thiện sự hiện diện của Guru Padmasambhava như Hoá Thân, thân hiển lộ của sự hoá hiện

VAJRA làm toàn thiện tất cả những Bổn Tôn Heruka của các mạn đà la

GURU ám chỉ cội gốc và những guru truyền thừa và những bậc trì giữ giác tánh nội tại (Trì Minh Vương)

PEMA làm toàn thiện tập hội các daka và dakini

SIDDHI là sinh lực của mọi Bổn Tôn tài bảo và những vị bảo vệ kho tàng giáo lý

HUNG là sinh lực của các Hộ Pháp, những Bổn Tôn bảo hộ.

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG là sinh lực của ba cấp bậc tantra

VAJRA là sinh lực của giới luật tu viện và Kinh thừa của giáo lý

GURU là sinh lực của Luận và kriya (hành động) yoga, cấp bậc thứ nhất của tantra

PEMA là sinh lực của charya (hành vi, hạnh kiểm) tantra, cấp bậc thứ hai của tantra, và yoga (hợp nhất) tantra, cấp bậc thứ ba của tantra

SIDDHI là sinh lực của những cấp bậc giáo lý mahayoga và anuyoga

HUNG là sinh lực của ati yoga, Đại Viên mãn Tự nhiên (Dzogchen).

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG tịnh hoá những che chướng phát sinh từ ba độc trong tâm – tham, sân, và si

VAJRA tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ sự sân hận

GURU tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ sự kiêu ngạo

PEMA tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ sự khát khao và tham muốn

SIDDHI tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ sự thèm muốn và ganh tị

HUNG là một phương cách chung tịnh hoá những che chướng bắt nguồn từ tất cả những đau khổ thuộc cảm xúc. OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Nhờ OM AH HUNG hành giả đạt được ba Thân (kaya)

Nhờ VAJRA hành giả chứng ngộ giác tánh nguyên sơ như-gương (Đại viên cảnh trí)

Nhờ GURU hành giả chứng ngộ Bình đẳng tánh trí

Nhờ PEMA hành giả chứng ngộ Diệu quan sát trí Nhờ SIDDHI hành giả chứng ngộ Thành sở tác trí

Nhờ HUNG hành giả chứng ngộ Pháp giới thể tánh trí. OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Nhờ OM AH HUNG những vị trời, quỷ ma và loài người được điều phục

Nhờ VAJRA hành giả có quyền năng đối với những thế lực ác ý của những vị trời và quỷ ma nào đó

Nhờ GURU hành giả kiểm soát được những thế lực ác ý của Thần Chết và những quỷ ma ăn thịt người

Nhờ PEMA hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của yếu tố nước và gió (thủy đại và phong đại)

Nhờ SIDDHI hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của các thế lực phi-nhân và tinh linh mang lại họa hại và sử dụng sự khống chế tiêu cực sinh mạng của hành giả

Nhờ HUNG hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của các hành tinh và những tinh linh đất.

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG thành tựu sáu đức hạnh tâm linh

VAJRA thành tựu việc làm hoạt động làm an bình (tức tai)

GURU thành tựu hoạt động làm giàu có (nhiêu ích)

PEMA thành tựu hoạt động lôi cuốn (kính ái)

SIDDHI thành tựu hoạt động giác ngộ nói chung

HUNG thành tựu hoạt động giác ngộ phẫn nộ (hàng phục).

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG ngăn ngừa mọi sự nguyền rủa và tai họa VAJRA ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực của việc làm gãy bể samaya với những Bổn Tôn của giác tánh nguyên sơ GURU ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của tám loại trời và quỷ ma trong luân hồi sinh tử

PEMA ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của những vị trời thế tục và quỷ ma

SIDDHI ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của các vị rồng và tinh linh đất

HUNG ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của các vị trời, quỷ ma, con người, những vị trời trong luân hồi sinh tử. OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG OM AH HUNG đánh bại đội quân của năm độc trong tâm. VAJRA đánh bại sự sân hận.

PEMA đánh bại sự khát khao-tham muốn.

SIDDHI đánh bại sự thèm muốn và ganh tị.

HUNG đánh bại đội quân của các vị trời, quỷ ma và con người.

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG đem lại những thành tựu tâm linh hay các siddhi.

VAJRA đem lại siddhi (thành tựu) của những Bổn Tôn an bình và phẫn nộ.

GURU đem lại siddhi của những vị trì giữ giác tánh (Trì Minh Vương) và các guru truyền thừa.

PEMA đem lại siddhi của những daka, dakini và những Hộ Pháp.

SIDDHI đem lại những siddhi thông thường và siêu việt.

HUNG đem lại siddhi của việc hoàn thành bất kỳ điều gì hành giả mong muốn.

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG chuyển di tâm thức tới các cõi Tịnh Độ của sự kinh nghiệm.

VAJRA chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Hỉ Lạc Hiển Lộ phương đông.

GURU chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Vinh Quang và Tráng Lệ phương nam.

PEMA chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Cực Lạc phương tây.

SIDDHI chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Hoạt Động Xuất Sắc phương bắc.

HUNG chuyển di tâm thức tới cõi Tịnh Độ Bất Động ở trung tâm. Nếu một hình tướng vật lý có thể biểu lộ sự lợi lạc của ngay cả một lần trì tụng

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG, thì toàn thể trái đất sẽ không chứa nổi những công đức.

Tất cả những chúng sinh nhìn, nghe hay tưởng nhớ thần chú này sẽ dứt khoát được củng cố trong hàng ngũ những bậc trì giữ giác tánh (Trì Minh Vương) nam và nữ. Nếu đúng là những lời chân thực này của thần chú Kim Cương Đạo Sư không thực hiện cho chúng sinh những gì họ mong ước thành tựu giống như ta đã hứa, thì ta, Pema, đích thực là một kẻ lừa dối. Nhưng ta không dối gạt quý vị, vì thế quý vị nên thực hành phù hợp với những giáo huấn của ta. Cho dù quý vị không thể trì tụng thần chú vì bất kỳ lý do gì, quý vị nên treo nó trên đỉnh một ngọn cờ chiến thắng, ngay cả khi gió chạm vào nó, và làn gió đó chạm vào những chúng sinh, thì không còn nghi ngờ gì nữa, làn gió sẽ giải thoát họ. Quý vị cũng có thể viết nó trên đất sét hay khắc chạm trên đá. Thần chú này cũng sẽ bảo vệ con đường trên đó những chữ này được bố trí và canh giữ miền đất không bị những tác động xấu. Quý vị cũng có thể viết thần chú này bằng mực vàng trên giấy xanh dương đậm và mang nó như một bùa hộ mạng. Khi quý vị chết, nếu bùa này được đốt cùng tử thi của quý vị, những cầu vồng sẽ xuất hiện và tâm thức quý vị sẽ được chuyển di tới các cõi Cực Lạc. Không có cách đo đạc chính xác nào hay không tiêu chuẩn đo lường nào có thể xác định được những lợi lạc của việc viết ra hay đọc hoặc trì tụng thần chú này. Sau khi biên soạn bản văn này vì lợi ích của chúng sinh trong tương lai, ta cất dấu kho tàng này. Cầu mong nó gặp được một đứa con may mắn có thiện nghiệp của ta trong tương lai. Samaya. Đã niêm phong. Đã niêm phong. Đã niêm phong.”

Nguyên tác: Tha Vajra Guru Mantra Vajrayana Foundation Hawaii

Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

Nguồn: lienhoasanh.blogspot.com