7689555e0a765346a69451da7331703b

Tiểu sử Đức Yeshe Sangpo Rinpoche

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đạt giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Ngài đã giảng dạy vô lượng giáo lý để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi sự thống khổ luân hồi. Đức Phật đã tiên tri về hóa thân tiếp theo của Ngài là Đức Liên Hoa Sinh (Guru Rinpoche) và sẽ chuyển Pháp Luân của Giáo pháp Kim Cương Thừa và mở đầu một kỷ nguyên mới của những hoạt động truyền bá Giáo Pháp vô song.

Nyingmapa, còn gọi là Cựu Phái Dịch Thuật, là trường phái đầu tiên trong bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng. Được thiết lập sau khi Guru Rinpoche được mời đến Tây Tạng, Nyingmapa là khởi nguồn của Phật giáo Tây Tạng và trì giữ tất cả các giáo lý quý báu của Đức Phật.

Tinh túy của giáo lý Đức Phật là Bồ Đề Tâm – tâm niệm vị tha mà mỗi lời nói, mỗi hành động đều vì lợi lạc của chúng sinh. Bồ Đề Tâm, tiêu chuẩn đạo đức được tôn kính và công nhận rộng rãi ngày nay, là nội dung cốt tủy của giáo lý Đại thừa và Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa được biết đến vì sự hiếm quý và đạt kết quả dựa vào thiện xảo như là phương thức thành tựu Bồ Đề Tâm. Trong số các giáo lý Kim Cương Thừa, giáo lý Đại Toàn Mãn (Dzogchen) là giáo lý siêu việt nhất trong Chín thừa và phần tinh yếu của giáo lý Đức Phật, trực chỉ vào bản tâm của chúng sinh, vì thế bất cứ ai học giáo lý siêu việt này sẽ được giải thoát khỏi luân hồi và đạt giác ngộ. Vị Thầy tâm linh của chúng ta, Đức Yeshe Sangpo Rinpoche là bậc trì giữ giáo lý tối cao này.

Image result for H.E. Khen Yeshe Sangpo Rinpoche

Ảnh: Đức Yeshe Sangpo Rinpoche

Đức Yeshe Sangpo Rinpoche là một trong những bậc Đạo sư Kim Cương Thừa thành tựu và được tôn kính nhất, nổi danh vì sự am hiểu và thực hành giáo lý Dzogchen. Ngài sinh trưởng trong một gia đình Phật giáo ở Tây Tạng và hiển lộ thiên hướng mộ đạo khi ở độ tuổi còn rất nhỏ. Năm lên 4 tuổi, Ngài bắt đầu học Kinh và tiếng Tạng. Năm lên 7 tuổi, Ngài thọ giới và nghiên cứu, tu học dưới sự chỉ dạy của Đức Kyangchak Rinpoche, một trong những bậc Đạo sư Đại Viên Mãn thành tựu nhất. Ngài đã học các chứng đạo ca và ngữ pháp tiếng Tạng, chuyên tâm vào việc nghiên cứu triết học và các giáo lý Kim Cương thừa tối cao. Trước năm 13 tuổi, Ngài đã hoàn tất Pháp Tu Ngondro (Pháp Tu Sơ Khởi với 500.000 thực hành) và các thực hành của Ba Gốc (Lama, Yidam, Khandro). Như vậy, Ngài đã thực hành những pháp tu quan trọng nhất về thực hành Kim Cương Thừa ở độ tuổi còn nhỏ, Ngài đã hiển lộ một trí tuệ phi thường với tài năng thiên bẩm, và tạo tiền đề cho việc trở thành bậc Đạo sư Đại Viên Mãn chứng ngộ. Ngài đã theo học và phụng sự Đức Kyangchak Rinpoche khoảng hơn một thập kỷ, đạt được tâm yếu và các giáo lý, và kế thừa tất cả các kho tang giáo lý Đại Toàn Mãn.

Về sau, theo đúng đời tiên tri của Đạo sư Ngài, Ngài đã nghiên cứu tu học tiếp về giáo Pháp tại Học viện Phật giáo được sáng lập bởi Đức Dudjom Rinpoche, bậc kế nhiệm của Guru Rinpoche và bậc hộ trì truyền thừa và bậc đứng đầu siêu phàm của dòng Nyingmapa. Ngài đã thọ nhận khẩu truyền và các quán đảnh của dòng kama (truyền thống khẩu truyền) và của các giáo lý Terma được phát lộ bởi chính Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và bậc tiền nhiệm. Ngài tốt nghiệp với danh hiệu cao nhất và vượt trội so với tất cả các cử nhân trước đây trong học viện và được Đức Dudjom Rinpoche khen ngợi và trao bằng danh dự.

Sau khi tốt nghiệp, để đáp lại lòng tốt và sự chỉ dạy của Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche, Ngài đã phụng sự với tư cách là một Khenpo của học viện trong 2 năm. Trong suốt giai đoạn này, Ngài đã thọ nhận các giáo lý từ các bậc Đạo sư Kim Cương thành tựu và lừng danh, gồm có Đức Pháp Vương Dilgo Khyentse Rinpoche, Đức Pháp Vương Dodrupchen Rinpoche, Đức Pháp Vương Nyoshul Rinpoche, Đức Pháp Vương Jadral Rinpoche và Đức Pháp Vương Thinley Norbu Rinpoche. Ngài đã hoàn thiện tất cả những giáo lý này và đạt được sự tỉnh giác tuyệt vời. Về sau, với sự khích lệ của Đức Pháp Vương Dungse Thinley Norbu Rinpoche, Ngài đã đảm nhiệm trọng trách vĩ đại truyền bá Giáo Pháp vì lợi lạc của tất thảy chúng sinh. Ngài đã thành lập Samye Memorial Buddhist Vihara với sứ mệnh trợ dưỡng Tăng đoàn, tiếp tục kế thừa Phật giáo, hoàn thành các lời tiên tri của Đạo sư, và truyền bá các giáo lý của Guru Rinpoche.

Các hoạt động truyền bá giáo Pháp của Ngài, một sự hiển bày rõ ràng về ước nguyện và khả năng vô biên của Ngài, giống như những tia sáng mặt trời tỏa rạng trên trái đất và tôn vinh cõi Tịnh độ của tất cả Phật tử”. Ngoài Samye Memorial Vihara, Ngài đã thành lập Tu viện Samye Memorial, Samye Memorial Buddhist Nunnery Vihara, và hai Trung tâm nhập thất Samye O Sel Ling ở Nepal và Tôn Tượng Guru Rinpoche ở Ấn Độ, ước tính cao 195 feet. Các cơ sở lớn đã trở thành Tịnh Độ và nuôi dưỡng tinh thần cho các môn đệ của Rinpoche từ khắp nơi trên thế giới. Cho đến nay, nhiều giáo viên có trình độ học vấn từ Vihara ở Nepal đã được mời giảng dạy Giáo pháp trên khắp thế giới và do đó mang lại lợi lạc cho vô lượng chúng sinh.

Tầm quan trọng của một Dòng truyền thừa thanh tịnh đối với Phật Pháp giống như tầm quan trọng của trái tim trong cơ thể con người, là một sự rõ ràng không phải nghĩ bàn. Dòng truyền thừa Đại Toàn Mãn của Rinpoche được trao truyền từ Đức Pháp Vương Nyoshul Khenpo Rinpoche, khởi thủy từ Đức Phật Phổ Hiền (vị Phật nguyên thủy). Trong Dòng truyền thừa Pháp không gián đoạn này, mỗi vị Đạo sư truyền thừa là một hành giả chứng ngộ và thành tựu Thân Cầu Vồng Pháp thân. Sau thời gian theo học và phụng sự vị Thầy gốc, Đức Pháp Vương Nyoshul Khenpo Rinpoche gần 30 năm, Ngài đã thỉnh cầu giáo huấn Đại Toàn Mãn, lão luyện những phương tiện thiện xảo đắc Phật quả trong chỉ một đời và trở thành bậc Hộ trì giáo lý truyền thừa cao thâm và một trong những bậc Đạo sư Kim cương thừa được tôn kính nhất thuộc truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Mặc dù là bậc kế vị truyền thừa siêu việt nhưng Ngài vẫn vô cùng khiêm cung. Ngài từng nói rằng: “Ta chỉ là một vị Tăng bình thường” Giống như một mẩu gỗ bình thường giữa rừng cây đàn hương, ta chỉ là nhờ thấm nhuần sự vĩ đại của các Ngài, mà phát ra mùi thơm nhẹ.” Sự minh chứng tuyệt đối về sự giản dị và lòng khiêm cung của Ngài là lòng tri ân bất biến đối với các vị Thầy truyền thừa trong khi luôn tỉnh thức về bản thân khi thực hành và chứng ngộ giáo Pháp.

Với hơn 60 năm trải qua những kinh nghiệm thực hành giáo Pháp, Đức Yeshe Sangpo Rinpoche là một học giả uyên bác và một hành giả Dzogchen chứng ngộ với sự thành tựu và kiến thức vô cùng cao thâm. Những giáo lý của Ngài tràn đầy trí tuệ nhưng rất dễ hiểu. Ngài giải thích giáo Pháp thâm sâu một cách thiện xảo (đặc biệt các giáo lý Kim Cương Thừa) bằng ngôn ngữ hết sức bình thường, nhờ đó mà làm lợi lạc vô lượng chúng sinh.

Dzogchen, Đại Toàn Thiện, là giáo lý cao thâm trong Chín Thừa, Chín thừa gồm Thanh Văn Thừa (Sravakayana), Độc Giác Thừa (Pratyekabuddhayana), Bồ Tát Thừa (Boddhisattvayana); Ba thừa ngoại gồm: Kriya Tantra, Upa Tantra, Yoga Tantra; Ba thừa nội gồm: Mahayoga, Anuyoga, và Atiyoga. Sự thậm diệu và quý giá siêu việt không bút nào tả nổi chính là tinh túy của giáo lý Đức Phật, cung cấp các phương tiện đạt Phật quả chỉ trong một đời. Năm 2001, Ngài cùng vị phối ngẫu, Khandro Pema Chodron đã xuất bản phiên bản tiếng Trung Quốc kiệt tác được viết bởi Đức Pháp Vương Nyoshul Khenpo Rinpoche: Blue Gem (Tạm dịch: Viên Ngọc Màu Xanh) – Lịch sử của Dòng truyền thừa Dzogchen. Việc xuất bản kiệt tác này là nhằm tới tất cả người Trung Quốc thiểu số, lần đầu tiên, một bản lịch sử hoàn hảo của Dòng truyền thừa Đại Toàn Thiện, gieo những hạt giống giải thoát tối thượng thông qua Dòng truyền thừa siêu việt này. Trong tương lai gần, Ngài cùng vị phối ngẫu sẽ xuất bản phiên bản tiếng Trung kiệt tác của Đức Pháp Vương Dungse Thinley Norbu Rinpoche, The Ruby Rosary That Is Joyfully Accepted by Vidyadharas and Dakinis as the Ornament of a Necklace (Tạm dịch ý: Chuỗi tràng hạt hồng ngọc được hoan hỷ chấp nhận là chuỗi báu đeo cổ bởi bậc Trì Minh Vương và Chư Dakini). Đức Yeshe Sangpo Rinpoche là một tác giả sung mãn với một lượng tác phẩm khổng lồ về các giáo lý Đức Phật. Những tác phẩm này sẽ sớm được ấn tống bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Suốt những thập kỷ qua, những dấu chân trên chặng đường hoằng dương chánh Pháp của Rinpoche đã in hằn tại Nepal, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Đức, Canada, Úc, Nhật, Ý, Hongkong, Malaisia, Singapore và Indonesia. Ngài thường xuyên giảng dạy giáo Pháp ở Đài Loan, Nepal, Mỹ, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Mặc dù danh tiếng của Ngài được biết đến rộng rãi nhưng Ngài vẫn sống một cuộc đời giản dị. Tuy nhiên, sự khiêm cung đó cũng không thể che giấu được sự uyên bác của một bậc Thầy giảng dạy, một nhà triết học và một bậc Đạo sư chứng ngộ toát ra từ con người Ngài. Đây chính là vị Thầy Tâm Linh của chúng ta – Đức Yeshe Sangpo Rinpoche!

Việt dịch: Nhóm Viet Rigpa Lotsawas

Hiệu đính: Giác Nhiên

Nguồn: samye.org.tw

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Yeshe Sangpo Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt Nam.