kamapa

Vấn đề đến từ đâu?

Thế giới ngày nay có quá nhiều vấn đề và khó khăn, mà chủ yếu là do kiêu mạn, ghen ghét và sự khao khát trở thành quan trọng nhất. Những thứ này phát sinh từ đâu? Chúng xuất hiện khi thiếu vắng lòng chân thành, thiếu những mục đích tích cực tốt lành, thiếu tình thương đối với nhau và thiếu lòng mong muốn tôn trọng lẫn nhau. Chúng là nguồn gốc của rất nhiều vấn đề, như ta đã thấy về cuộc tàn sát khủng khiếp ở Tây Tạng và ở các khu vực khác trên thế giới với rất nhiều các vấn đề phức tạp. Chúng ta có thể nhìn thấy những tình trạng cùng cực khó khăn này bằng chính mắt mình. Tuy nhiên còn có những đau khổ khác mà chúng ta không nhìn thấy được: trong hằng sa thế giới, chúng sinh hữu tình đang bị mắc vào đại dương luân hồi mênh mông và phải kinh qua tất cả những đau đớn và bi thảm. Chính vì có rất nhiều điều mà chúng ta không nhìn thấy được, việc chúng ta thiền định về tất cả các chúng sinh với lòng từ bi vô lượng, hoàn toàn không chú tâm vào đề mục nào khác, là một việc làm rất quan trọng. Bằng cách này, chúng ta thực hành Pháp không chỉ cho bản thân chúng ta, mà còn vì những lợi ích của chúng sinh khác nữa. Khắp nơi trên thế giới, người ta nói họ ủng hộ hoà bình và hạnh phúc, nhưng trên thực tế, họ sản xuất vũ khí cho chiến tranh và các loại tài vật có thể gây ra xung đột và thiệt hại. Ngày đêm, các binh sĩ đi đi lại lại, tay lăm lăm súng. Cuối cùng thì chẳng có gì trong những điều này mang lại lợi ích. Vấn đề cơ bản là sự thiếu thốn các mục đích chân thực. Và cho dù là chúng ta có một động cơ chân thực, có thể chúng ta cũng chưa biết áp dụng các động cơ (tác ý) ấy một cách khéo léo và có thể  chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội bước đi trên con đường chân chính.  Nói theo cái nhìn của tôi là một hành giả tu tập theo Phật Pháp, vị thầy của chúng ta, Bậc Đại Bi, đã nói rằng chúng ta nên thực hành Pháp thông qua việc lắng nghe, suy ngẫm và thiền định từ giòng cam lộ của Pháp, rồi sau đó trao truyền lại cho những người khác qua các giải thích, tranh biện và các bài luận văn. Các năng lực tiềm tàng như thế này không đến một cách dễ dàng. Tuy nhiên, dù có khả năng đặc biệt như thế hay không, tất cả các chúng sinh trong cùng khắp không gian luôn có cái nhân lành để có được lợi lạc và hạnh phúc, [cái nhân ấy] là cội rễ của hoà bình và an lạc – [cái nhân ấy] chính là chân tánh của tâm của chúng sinh. Khi thiền quán về điều này, tôi cầu nguyện với khát vọng rằng tất cả  các chúng sinh hữu tình trong cùng khắp không gian sẽ không còn bị tổn hại, cả về tinh thần lẫn thể chất do chiến tranh và xung đột gây ra.  Cuối cùng, tôi hồi hướng mỗi một thiện hạnh đã tích lũy được trong suốt các thời, và cầu nguyện rằng, qua những [công đức] này, các chúng sinh hữu tình sẽ được giải thoát khỏi mọi tổn hại, như những đám mây được xua tan khỏi bầu mặt trời.

~ Trích: “Tiếng Nhạc Trời – Cuộc đời, Nghệ thuật và Giáo huấn của Ngài Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje” – Michele Martin

Việt ngữ: Nguyễn Thanh Hà/ Tâm Bảo Đàn hiệu đính.

Nguồn:http://vietnalanda.org/Translations/Van%20De%20Den%20Tu%20Dau_Karmapa%2017_NTH_2008.pdf

—————————————————————-

Where Problems Come From?

In this world today, there are so many troubles and difficulties, which are mainly due to pride, jealousy, and the desire to be the most important. Where do these come from? They arise from the absence of sincere, positive intentions, the lack of affection for one another, and the want of mutual respect. These are the source of many problems and terrible bloodshed, such as one finds in Tibet and in other regions of the world beset with numerous complex problems. We can see these difficult situations with our own eyes. There are other sufferings, however, that are invisible: in a billion universes, beings are caught in the vast ocean of samsaric suffering and meet with all its pain and agony. Since there is much that we do not see, it is very important to meditate on all beings with great compassion, free of any special focus. In this way, we practice not only for ourselves but for the benefit of others as well. Everywhere in the world people say they stand for peace and well‐being, but in fact, they produce the weapons of war and substances that will create conflict and harm. Day and night, soldiers move about holding guns in their hands. In the end, none of this brings much benefit. The basic problem is the lack of a sincere intention. And even if we do have a sincere motivation, we may not implement it skillfully and may miss taking the right path. To speak from my perspective as a practitioner of Dharma, our Teacher, the Great Compassionate One, said that we should practice through listening, reflecting, and meditating on the nectar of Dharma and then give it to others through explanation, debate, and composition. Capabilities like these do not come easily. Nevertheless, whether they have such special abilities or not, all beings present throughout space always have the cause for benefit and happiness, the root of peace and well‐being, which is the true nature of their mind. Reflecting on this, I make the aspiration prayer that all sentient beings present throughout space will be free of the injuries, both mental and physical, brought about by vast wars and conflicts. To this end, I dedicate every virtue accumulated throughout all time and pray that, through these, living beings will be freed of all harm just as clouds are swept away from the sun.

~ From “Music in the Sky – The Life, Art and Teachings of the Seventeenth Karmapa, Ogyen Trinley Dorje” By: Michele Martin

http://vietnalanda.org/Translations/Van%20De%20Den%20Tu%20Dau_Karmapa%2017_NTH_2008.pdf