gendun-rinpoche

HẠNH PHÚC – cần chi đau đáu trông tìm

Hạnh phúc đâu thể tìm
Bằng nỗ lực, ý chí,
Vốn đã sẵn cạnh bên
Trong an nhiên, buông xả
Con ơi đừng vất vả
Không cần làm gì cả
Những điều hiện trong tâm
Nào có quan trọng gì.
Không mảy may thật có
Dây vướng vào làm chi
Cũng chẳng cần phê phán
Để trò chơi tự diễn
Tự nhồi lên, dập xuống
Vẫn có khác gì đâu
Rồi sẽ tan biến hết
Sẽ mới lại từ đầu
Không bao giờ kết thúc
Vì cứ mãi tìm cầu
Nên không thể nào gặp
Rượt đuổi ánh cầu vồng
Làm sao mà nắm bắt
Là vì không thật có
Nên luôn ở cạnh ta
Chưa bao giờ lìa xa
Những kinh nghiệm trải qua
Dù an vui hung hiểm
Con ơi, đừng tin vào
Chỉ như cầu vồng hiện
Tại sao muốn nắm bắt
Điều không thể nắm bắt
Để hao mòn kiệt quệ
Nào được lợi ích chi
Chỉ cần tâm buông ra
Là không gian bao la
Luôn rộng mở đón mời
Con ơi hãy tận hưởng
Vốn đã là của ta
Hãy thôi, đừng tìm kiếm
Đừng lặn lội rừng sâu
Tìm voi, voi đang vẫn
Ung dung đợi ở nhà
Đâu có gì để làm
Đâu cần gì cố gắng
Đâu việc gì phải mong
Muôn sự tự nhiên thành

~ Đại Sư Gedun Rinpoche

Nguồn: http://www.hongnhu.org/files/pdf/0-ALL/do-gr-01_hanhphuc[happiness]_viet_1p_20161128.pdf