ảnh_Viber_2022-09-06_13-35-54-391

Tiểu sử ngắn Nữ Đạo sư Tôn Quý Sangyum Kamala Rinpoche

Nữ Đạo sư Tôn Quý Sangyum Kamala Rinpoche sinh trưởng tại làng Pangi, gần Manali, bang Himachal Pradesh thuộc miền Bắc Ấn Độ, trong một Dòng truyền thừa Pháp xuất sắc. Phụ thân của Ngài, Đức Tulshuk Lingpa là một vị Terton trứ danh thuộc Dòng truyền thừa Nyingma. Ngài đã du hành đến Sikkim và truyền bá giáo lý Đức Phật khắp Tây Tạng, Nepal, Sikkim và Ấn độ theo cả hai phương diện tâm linh và thế tục. Thân mẫu của Ngài, Phunsok Choedon là một đại hành giả và một vị Dakini thực sự đã dâng hiến trọn đời mình cho việc thực hành Pháp. Khi thị tịch ở tuổi 83, nhục thân của bà vẫn trong tư thế thiền định suốt 7 ngày và một chiếc cầu vồng hình tròn đã xuất hiện trên bầu trời phía trên phòng bà.

Nữ Đạo sư Tôn Quý Sangyum Rinpoche sinh trưởng trong môi trường thấm nhuần sự thực hành Pháp với những ân phước gia trì từ lòng tín tâm sâu xa và năng lực tâm linh huyền diệu của Mật thừa. Ngài đã gặp vị Thầy gốc, Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche năm 13 tuổi tại Simla – Ấn Độ. Thân phụ của Ngài cũng là đệ tử của Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche. Ông của Ngài là một Terton lừng danh, một thầy thuốc có tiếng đến từ Golok – Tây Tạng, và là đệ tử của Đức Dudjom Lingpa [Đức Dudjom Lingpa là đời trước của Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche]. Năm 20 tuổi, Nữ Đạo sư Tôn Quý Sangyum Rinpoche trở thành phối ngẫu tâm linh của Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche, bậc Đạo sư Dzogchen [Đại Viên Mãn] vĩ đại của thời đại ngày nay.

Suốt cuộc đời mình, đặc biệt là kể từ khi trở thành phối ngẫu tâm linh của Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche, Nữ Đạo sư Tôn Quý Sangyum Rinpoche đã thọ nhận và thực hành suối nguồn giáo lý một cách không gián đoạn của truyền thống thực hành Dudjom Tersar và Longchen Nyingthik. Nữ Đạo sư Tôn Quý Sangyum Rinpoche đã liên tục trợ duyên cho vô số các Yogi [Nam hành giả] và Yogini [Nữ hành giả] nhập thất ẩn tu khắp Nepal và Ấn Độ dưới sự hướng dẫn của Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche và đặc biệt bà đã thể hiện lòng bi mẫn sâu sắc qua việc chăm sóc cho những người bần cùng nhất về cả hai phương diện vật chất và tâm linh.

Bà noi theo tấm gương của Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche cứu mạng sống của vô số chúng sinh qua việc phóng sinh hàng triệu cá xuống sông Ganges và xây dựng rất nhiều Bảo tháp, Kinh luân và hỗ trợ nhiều dự án tâm linh khác ở Nepal và Ấn Độ. Nữ Đạo sư Tôn Quý Sangyum Rinpoche có ba cô con gái. Cô cả và cô út đã kết hôn với các vị tái sinh [Tulku], cô hai không lập gia đình. Ngài có hai cô cháu gái.

Việt dịch: Tara Devi (Nhóm Rigpa Lotsawas)

Hiệu đính: Giác Nhiên

Nguồn: Sangyum Kamala Rinpoche

Tiểu sử này được dịch sau khi chúng tôi đến Nepal vào tháng 1 năm 2016 để đảnh lễ nhục thân Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche một Đạo Sư đánh kính, sau khi Ngài thị tịch được ít ngày. Nhờ ân phước của Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche, chúng tôi đã được diện kiến Nữ Đạo sư Tôn Quý Sangyum Rinpoche và nhờ ân phước của Sangyum Rinpoche chúng tôi đã hoàn thiện bản tiểu sử ngắn gọn này trong ngày Dakini (25/2/1016 Lịch Tạng). Cầu mong nhờ công đức nhỏ nhoi này trí tuệ của sự huyền diệu của Chư Dakini sẽ làm làm an dịu mọi đau khổ của chúng sinh. Cầu mong những hóa thân của Đức Pháp Vương Chatral Rinpoche sớm trở lại để tiếp tục những công hạnh lợi sinh của Ngài.