GK31-Bhendepa-880x440

Bhandepa

Truyền thuyết

Bhandepa là một vị thần ngụ cư ở trên đám mây thuộc vùng trời xứ Sravasti.

Một ngày nọ, ngài thấy xuất hiện một dáng người mình mặc áo cà-sa, một tay mang bình bát còn tay kia cầm tích trượng, bay lơ lửng ngang qua, và toàn thân bao bọc bởi một luồng hào quang rực rỡ.

Bhandepa lấy làm lạ, hỏi vị thiên chủ các cõi trời: “Vị thần nào vừa mới bay thoáng qua vậy, thưa ngài?”

“Đấy là một bậc A-la-hán đã dứt trừ các lậu nghiệp.”

Bhandepa từ lâu khao khát được tu hành thành tựu như thế nên ngài quyết định hạ giới để tìm chân sư. Ngài tìm thấy sư Krishnacarya và được sư truyền cho pháp thiền định Mạn-đà-la Guhyasamaja và Bốn tâm vô lượng để bảo vệ thân mạng.

Khi vị thiên chủ các cõi trời thấy Bhandepa quay lại cõi trời liền ân cần hỏi thăm về công phu tu tập của ngài.

Bhandepa nói bài kệ như sau:

Ta đạt đến cảnh giới Cảnh ấy không thực thể Thiền định không gián đoạn Từ bi làm phương tiện Cứu cánh làm hư không Bốn tâm hòa làm một Tham dục không chỗ trụ Bậc chân sư cao quí
Kẻ trí nên tôn thờ!

Bhandepa hoằng dương chánh pháp được 400 năm, độ vô số người dân ở sáu thành phố lớn của Aryavarta là Sravasti, Rajagrha, Vaisali, Varanasi, Pataliputra và Kanyakubja.

Mahasiddha Bhendepa

Bhandhepa was from the land of Sravasti, an icon-painter and his guru was master Krsnacari. One day, while he was abiding in the sky, he saw a holy arhat walking through the sky dressed as a monk, radiant and majestic. Bhandhepa was amazed at this sight, and when asked who the wondrous man was, Visvakarman told him the man is a holy arhat who has abandoned the defilements.

Bhandhepa, inspired to be just like the arhat, returned to Jambudvipa to request the Dharma from Krsnacari, who initiated him in the Guhyasamaja and gave him instructions on the Four Immeasurables as methods of yogic protection.

After developing compassion, happiness, friendliness, and equanimity in meditation, he purified all the poisons of delusions and wrong views. He then obtained Mahamudra siddhi. For 400 years Bhandhepa worked for the welfare of living beings in the six great realms of Sravasti. Then went to the realm of the Dakas with 400 followers.

Tác giả: Keith Dowman
Nguồn: Các vị Chân sư Đại Thủ Ấn
Nguyên tác: Masters of mahamudra of the 84 buddhist siddhas

Việt dịch: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng 
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến