photo-2

Quán tưởng cây Quy y – Thực hành đúng đắn khi lễ lạy

Ta quán tưởng toàn thể cây quy y trong không gian trước mặt ta. Trước tiên ta quán tưởng Đức Dorje Chang (Kim Cương Trì) – vị Lạt Ma tượng trưng cho suối nguồn của sự quy y. Ta quán tưởng Lạt Ma là trung tâm của cây quy y, ta nên hoàn toàn tỉnh giác rằng Dorje Chang là vị Thầy của ta và Ngài là tâm của Lạt Ma của ta. Ta nghĩ tưởng về Dorje Chang để quả quyết rằng sự hiển lộ của bản tánh của tâm không bị ô nhiễm bởi những tư tưởng quen thuộc của ta. Để giúp ta duy trì cái thấy thanh tịnh toàn hảo này.

Cùng lúc đó ta duy trì sự tỉnh giác rằng Dorje Chang là tâm của Lạt Ma của ta. Mọi sự xuất hiện trong không gian trước mặt ta thì giống như một cầu vồng hay sự phản chiếu của một tấm gương, nó không phải là một sự vật. Nếu ta gặp khó khăn trong việc quán tưởng toàn bộ cây quy y thì ta nên xác tin rằng tất cả các đối tượng quy y thực sự ở trước mặt ta cho dù ta không thể lưu giữ các đối tượng ấy trong tâm ta. 

Lama Gendyn Rinpoche
Việt dịch: Liên Hoa
Nguồn: Điều Kỳ Diệu Của Sự Lễ Lạy