60865547_672623156520370_7809707435689508864_n

Đi vào cửa Pháp

Dù khổ đau trong Đại dương Sinh tử
Được thuyết giảng, và việc rời bỏ nó được thôi thúc
Nhưng chẳng mấy ai thực sự bị thuyết phục
Và quyết tâm từ bỏ Sinh tử.

Dù biết rằng cuộc đời đó chỉ dẫn đến cái chết,
Không mấy ai cảm thấy bất an hay nghĩ rằng nó sẽ chấm dứt.
Dù đời họ có những viễn cảnh tốt lành,
Chẳng mấy ai có thể giữ gìn giới hạnh trong một ngày.

Dù Hỷ Lạc của Giải thoát được giảng dạy,
Và khổ đau của Sinh tử được nhấn mạnh
Chẳng mấy ai có thể thực sự đi vào cửa Pháp.

 Dù những Giáo huấn Cốt tủy Sâu xa
Của Dòng Nhĩ truyền được ban tặng không giới hạn
Chẳng mấy ai dứt khoát thực hành chúng.

Dù giáo lý Đại Ấn được truyền dạy
Và biểu thị trực chỉ được sử dụng,
Chẳng mấy ai thấu hiểu Cốt tủy của Tâm.

 Người ta có thể luôn luôn khao khát
Cuộc đời ẩn sĩ và ước nguyện của Đạo sư
Nhưng chẳng mấy ai có thể đưa chúng vào thực hành.

Con đường thiện xảo, viên mãn của Naropa
Có thể được biểu lộ, không hề che dấu
Nhưng những người có thể thực sự theo đuổi nó
Thì vô cùng ít ỏi, hỡi con yêu quý.
Hãy đi theo bước chân ta
Nếu con muốn làm điều gì xứng đáng trong cuộc đời này.

Đức Jetsun Milarepa
Việt dịch: Thanh Liên

Trích: Đi Vào Cửa Pháp