13731564_1801160003447557_573842940722182432_n

Tổ chức Dịch Pháp Quốc tế Padmakara Foundation

Tổ chức Dịch Pháp Quốc tế Padmakara được thành lập 1987 và được hướng dẫn bởi Đức Pema Wangyal Rinpoche, Đức Jigme Khyentse Rinpoche  và Đức Rangdrol Rinpoche, đặt trụ sở tại Dordogne, Pháp quốc.

padmakara

jigme-khyentse-rinpoche

 

Tổ chức gồm các dịch giả quốc tế là những người đã thực hành và nghiên cứu Phật giáo trong vài thập niên dưới sự hướng dẫn của những Đạo sư Tây Tạng lỗi lạc. Nhóm dịch giả này tận tụy trong việc dịch thuật chính xác và uyên bác những bản văn Phật giáo và những giáo lý khẩu truyền sang các ngôn ngữ Tây Phương.

Kết quả hình ảnh cho padmakara foundation

Nhóm đã có những bản dịch thuật tuyệt vời bao gồm những cuốn như Nhập Bồ tát hạnh của Ngài Tịch Thiên, Lời vàng của thầy tôi của Đức Patrul Rinpoche, Bông Sen Trắng của Đức Jamgon Mipham và Kho báu của những phẩm chất toàn hảo của Đức Terton Kangyur Rinpoche.

 

Kết quả hình ảnh cho padmakara foundation

Tìm hiểu thêm về Padmakara Foundation tại http://www.padmakara.com/