12494789_1759702840926607_3644386031312904262_n

Đức Jigme Khyentse Rinpoche – Giám đốc Tổ chức Dịch thuật Padmakara

Đức Jigme Khyentse Rinpoche là con trai út của Terton Kangyur Rinpoche và khi còn rất nhỏ, ngài đã được đức Thánh sư Karmapa 16 và Thánh sư Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche chứng nhận là tái sinh của Jamyang Khyentse Chokyi Lodro (Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö Rinpoche là hoá thân của Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892), một bậc thầy, một học giả, bậc khám phá terma nổi danh vào thế kỷ 19. Ông là nhân vật dẫn đầu trong phong trào bất bộ phái Rime.

Kết quả hình ảnh cho jigme khyentse rinpoche

Đạo sư chính của ngài chính là cha của ngài cùng các bậc thánh sư vĩ đại Kangyur Rinpoche, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, Kyabje Dudjom Rinpoche và Kyabje Trulshik Rinpoche.

Ngài trải qua thời thơ ấu ở Darjeling với cha mẹ của Ngài. Sau sự viên tịch của Kyabje Kangyur Rinpoche, Ngài đã có một thời gian dài thân cận với Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche ở Ấn Độ, Nepal và Bhutan, đã nhận được nhiều bài học quý báu. Vào năm 1980, Rinpoche đến châu Âu với mẹ của Ngài và sự định cư của gia đình.

Đức Jigme Khyentse Rinpoche hiện đang nắm giữ (đứng đầu) dòng truyền thừa của đức A đề sa (Atisha), và đã hoàn thiện các giảng dạy Lojong (đào luyện tâm) của Đại Thừa. Ngài có sự hiểu biết sâu sắc của Kim Cương Thừa, và thể hiện tinh thần giữ các giới nguyện rất hiệu quả đối với tất cả những giới hạnh của mỗi cấp.

Kết quả hình ảnh cho jigme khyentse rinpoche

Đức Jigme Khyentse Rinpoche thường giảng pháp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài là một trong những người đứng đầu nhóm dịch giả Padmakara – nhóm đã có những bản dịch thuật tuyệt vời bao gồm những cuốn như Nhập Bồ tát hạnh của Tịch Thiên, Lời vàng của thầy tôi của Patrul Rinpoche, Bông Sen Trắng của Jamgon Mipham và Kho báu của những phẩm chất toàn hảo của Terton Kangyur Rinpoche.

Kết quả hình ảnh cho jigme khyentse rinpoche