Corey_Pics_KF_262

Đức Pema Wangyal Rinpoche – Giám đốc Tổ chức dịch thuật Padmakara

Đức Taklung Tsetrul Pema Wangyal Rinpoche là con trai cả của Kyabje Kangyur Rinpoche. Ngài sinh tại vùng Dakmar ở Tây Tạng. Dưới sự hướng dẫn của Kyabje Kangyur Rinpoche, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, Kyabje Dudjom Rinpoche và những Đạo sư vĩ đại khác, Pema Wangyal Rinpoche đã học tập rộng rãi và trải qua nhiều năm trong thiền thất.

176794131_1698236630384785_6042383091201919899_n

Đức Pema Wangyal Rinpoche giám sát tất cả các hoạt động của Tổ chức Songtsen Kangyur Rinpoche ở Pháp với hơn 30 năm, định hướng tầm vóc của Kangyur Rinpoche. Mặc dù sống ở phương Tây gần 40 năm, nhưng Pema Wangyal Rinpoche cũng duy trì các hoạt động viện trợ cấp cao cho cộng đồng Tây Tạng lưu vong và thường xuyên vân du đến châu Á để trông nom sự phát triển các đề án, giáo dục, văn hóa.

Pema Wangyal Rinpoche đã phát triển chương trình nổi tiếng và hướng dẫn nhập thất trong 3 năm tại Dordogne nước Pháp, được đánh dấu kể từ năm 1980. Cùng với Khyentse Rinpoche và Jigme Rangdrol Rinpoche, Ngài đã phát triển song song một chuỗi nhập thất tại Pháp và Portugal, những người thực hành theo được gia nhập vô điều kiện đối với chương trình truyền thống nhập thất 3 năm, theo đuổi một chương trình với những bài học đặc biệt. Rinpoche cũng chịu trách nhiệm quản lý tổ chức dịch thuật Padmakara cũng như bảo tồn và khôi phục các tác phẩm viết tay cổ xưa.

Kết quả hình ảnh cho pema wangyal rinpoche and kangyur rinpoche

Nguồn: www.songtsen.org