sakyong_mipham_rinpoche_2007_munich

Đức Sakyong Mipham Rinpoche

 

Đức Sakyong Mipham Rinpoche chính là cầu nối tâm linh duy nhất giữa hai thế giới – châu Á và  Tây Phương bởi Ngài được trưởng dưỡng và hấp thụ cả hai nên văn hóa lớn này. Đức Sakyong là con trai cả của Đức Chögyam Trungpa Rinpoche và chính là Hóa thân của Đấng Mipham Vĩ Đại, một thiền sư và học giả lừng danh của trường phái Nyingma. Là một phần của gia tộc Mukpo ở phía Đông Tây Tạng, Đức Sakyong Mipham Rinpoche chính là hậu duệ của Gesar  xứ Ling,vị vua chiến sĩ giác ngộ của Tây Tạng.

Kết quả hình ảnh cho sakyong mipham and terton namkha rinpoche

Terton Namkha Drimed Rabjam Rinpoche & Đức Sakyong Mipham Rinpoche 

Ở phương Tây, Đức Sakyong Mipham Rinpoche là một lãnh tụ tâm linh của tổ chức Shambala, một mạng lưới quốc tế của những trung tâm tu thiền và nhập thất của Phật giáo. Sakyong nghĩa là “ Người bảo vệ trái đất” , “vua pháp” hay bậc hộ trì truyền thừa của tổ chức Shambhala, truyền thống nhấn mạnh đến Sự Tự Tin và Giác Tánh của chúng sinh, đồng thời chỉ dạy về một cuộc sống cản đảm, dựa vào Trí Tuệ và Từ Bi. Ngài cũng chính là bậc trì giữ hai dòng truyền thừa Kagyu và Nyingma của Phật giáo Tây Tạng.

Kết quả hình ảnh cho sakyong mipham and penor rinpoche

Đức Pháp Vương Penor Rinpoche & Đức Sakyong Mipham Rinpoche 

Đức Sakyong Mipham sinh năm 1962 tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Thân mẫu của Ngài là Könchok Palden. Ngài thọ nhận nền giáo dục Phật giáo đầu tiên ở Ấn Độ, sau đó Ngài gặp gỡ Đức Chogyam Trungpa Rinpoche tại Anh Quốc và Bắc Mỹ. Khi còn nhỏ, Ngài Sakyong đã được nhiều Đạo sư vĩ đại như Đức Dilgo Khyentse và Penor Rinpoche chỉ dạy. Ngài kết hợp cùng vị phối ngẫu tâm linh Khandro Tseyang Palmo, con gái của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche, vị hộ trì của Dòng truyền thừa Ripa.

Kết quả hình ảnh cho sakyong mipham

Đức Sakyong Mipham Rinpoche & Đức Khandro Tseyang Palmo

“Biến tâm thành một đồng minh” (Turn mind into an Ally) và “Thống trị thế giới” (Ruling the world) là hai tác phẩm được ưa chuộng và bán chạy nhất tại quê hương Ấn Độ của Đức Sakyong Mipham.  Ngài còn là một nhà thơ tràn đầy khát vọng, một nghệ sĩ, một vận động viên thể thao. Qua việc sáng lập Dòng truyền thừa Sakyong, Ngài đã tham gia hỗ trợ nhiều tổ chức và dự án với những hoạt động thể hiện tầm nhìn của tổ chức Shambhala. Ngài thường xuyên di chuyển đến nhiều quốc gia trên thế giới để hoằng truyền và giảng dạy giáo Pháp.

http://shambhala.org/teachers/sakyong-mipham/

Việt dịch: Nhóm Viet Rigpa Lotsawas

Hiệu đính: Giác Nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Sakyong Mipham Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt Nam.