img-t12051-t12052_-_t12053_jigme_rinpoche

Đức Jigme Tromge Rinpoche

 

Đức Jigme Tromge Rinpoche sinh năm 1964 tại Orissa, Ấn Độ chính là con trai của Đức Chagdud Tulku Rinpoche. Đức Chokling Rinpoche xác nhận Đức Jigme Tromge Rinpoche là con trai đời trước của Ngài tên là Tsewang Norbu, chính là hóa thân của Đức Yudra Nyingpo, một trong 25 đệ tử của Đạo sư Liên Hoa Sinh (Guru Rinpoche).

Kết quả hình ảnh cho Jigme Tromge Rinpoche  Ảnh: Đức Jigme Tromge Rinpoche

Ngài đã tu học cùng với nhiều Đạo sư tôn kính như Đức Kyabje Dudjom Rinpoche, Đức Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche và Đức Khenpo Jigme Phuntsok. Ngài cũng học triết học cùng với Đức Sangpo Rinpoche và ở trường triết học của Đức Kyabje Penor Rinpoche. Ngài đã thọ nhận toàn bộ lộ trình tu tập của hai Dòng truyền thừa Duddul và Longsal Nyingpo từ Đức Kyabje Kathok Moktsa Rinpoche bậc nắm giữ tu viện Kathok ở Tây Tạng.

Kết quả hình ảnh cho Jigme Tromge Rinpoche Ảnh: Đức And Chagdud Tulku và Đức Jigme Tomge Rinpoche 

Đức Jigme Tomge Rinpoche đã di cư đến Hoa Kỳ năm 1988. Sau khi hoàn thành khóa nhập thất truyền thống 3 năm dưới sự hướng dẫn của cha Ngài, Ngài chuyển đến Ati Ling năm 1922 và tại đây Ngài đã trở thành một vị Lama. Rinpoche đã di chuyển đến các quốc gia châu Mỹ, châu Á và châu Âu để giảng dạy giáo Pháp. Theo thỉnh cầu của Đức Chagdud Khadro, Đức Jigme Rinpoche đã được vị Thầy là Đạo sư Dzogchen, Đức Khenpo Ngagchung giao phó giảng dạy giáo lý Dzogchen tại Brazil.

Ngoài việc gánh vác trọng trách lớn lao tại các Tu viện ở Tây Tạng và Nepal, Ngài còn là người sáng lập kiêm quản lý Tu viện Hòa Bình Liên Hoa Sinh, và là người đứng đầu tổ chức Mahakaruna, một tổ chức từ thiện mang tầm cỡ quốc tế.

Việt dịch: Nhóm Rigpa Lotsawas

Hiệu đính: Giác Nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Jigme Tromge Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt sớm liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này Ngài sớm quang lâm đến Việt Nam.