14725693_359659157707300_6337682264920295800_n

Sơ lược về Đức Yangthang Rinpoche

Ngay tại thời điểm mà Hóa thân của Đức Dorje Dechen Lingpa chào đời tại Sikkim – Ấn Độ, bầu trời đã rền vang tiếng sấm báo hiệu nơi Ngài sinh ra. Ngài đã được tìm thấy một cách chính xác như đã được miêu tả tại vùng Yangthang gần Sikkim – Ấn Độ hiện nay, đó là lí do tại sao Ngài được biết đến là Yangthang Tulku. Hóa thân thứ hai của Ngài sinh ra tại Sikkim và được giáo dưỡng cùng với vị Hóa thân thứ nhất. Khi Đức Yangthang Rinpoche được mời quay trở lại Tu viện Tây Tạng, thì vị Hóa thân ít tuổi hơn đã nài nỉ được đi cùng với Ngài. Hai chàng trai trẻ tuổi đã khởi hành cùng phái đoàn của mình, vui đùa và thực hiện nhiều điều huyền diệu suốt chuyến đi.

Image result for đức yangthang rinpoche Ảnh: Đức Yangthang Rinpoche

Sau khi trở về Tu viện Dhomang cả hai vị Tái sinh đã được trao gửi cho Đức Sogtrul Rinpoche và các vị Lama khác tại Dhomang. Họ đã được thụ nhận nền giáo dưỡng tốt nhất và tuyệt vời nhất từ Khenpo Pema, vị Thầy dạy riêng thuộc Tu viện chính của Truyền thống Palyul. Mặt khác, cả 2 vị Tulku đều có khả năng hoàn thiện việc nghiên cứu tu học của mình. Ở Tây Tạng, trước cuộc Cách Mạng Văn Hóa, Đức Yangthang Rinpoche đời trước đã ban cho Ngài toàn bộ trao truyền Kangyur và nhiều quán đảnh lớn khác. Ngài trở thành vị đứng đầu Tu viện Dhomang và một mình gánh vác trọng trách chăm sóc Tu viện.

Năm 1958, nhà nước Trung Quốc đã bắt giữ và hãm hại Đức Sogtrul Rinpoche cùng vị Tulku nhỏ tuổi hơn. Đức Yangthang Rinpoche đã trốn thoát và đi tới khu vực Tu viện Dodrupchen, nơi mà về sau chính Ngài cũng đã bị bắt và giam giữ suốt 20 năm. Suốt thời gian này, Ngài đã phải chịu đựng những hình thức tra tấn dã man của đội quân nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngài vẫn rất lạc quan và nhiệt thành với việc thực hành giáo Pháp. Ngài đã động viên những người bạn trong tù tiếp tục bí mật thực hành và cầu nguyện cho đến ngày được trả tự do. Và, thực tế thì sau cái chết của Mao Trạch Đông, Ngài đã được trả tự do.

Image result for yangthang rinpoche Ảnh: Đức Yangthang Rinpoche và Đức Sogyal Rinpoche

Trong số các vị Terton, những vị Hóa thân được công nhận được ban danh hiệu “Lingpa”, phù hợp với những phẩm tính xuất sắc của các Ngài. Giống như Đức Ratna Lingpa, Đức Chokgyur Lingpa và các vị khác, Đức Dorje Dechen Lingpa đã phát lộ các kho tàng giáo lý và là một Đạo sư tỉnh giác không phải nghĩ bàn, một hiện thân về trí tuệ và từ bi của tất cả chư Phật. Là một vị Hóa thân, Đức Yangthang Tulku Rinpoche có năng lực và ân phước ban truyền bộ quán đảnh Rinchen Terzod, vì rất ít các vị Lama có đầy đủ phẩm tính trao truyền và Ngài cũng chính là Hóa thân của Đức Vimalamitra, giống như Đức Kyabje Penor Rinpoche. Trí tuệ của Đức Vimalamitra sánh ngang với Đức Liên Hoa Sanh, suối nguồn ân phước của mọi kho tàng giáo lý được phát lộ.

Image result for yangthang rinpoche and dalai lama rinpoche

Ảnh: Đức Yangthang Rinpoche tại Tu viện Palyul Choekhor Ling

Thông tin về tiểu sử của Ngài được cung cấp bới Đức Gyaltrul Rinpoche tôn kính, trích từ cuốn “Buổi phỏng vấn của các đệ tử với Đạo sư tôn kính Gyaltrul Rinpoche” xuất bản bởi Orgyen Dorje Den.

Nguồn: http://www.vimalavideo.org/yangthang-rinpoche.html

Việt ngữ: Tara Devi (Nhóm Rigpa Lotsawas)
Hiệu đính: Giác Nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Yangthang Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này cầu mong các đời hóa thân của Ngài sớm quang lâm đến Việt Nam.