1463213937_1

Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche

Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche sinh trưởng tại Brekha, Bhutan. Ngài là một Bậc Tôn Qúy trong thân tướng Cư sĩ xuất thân từ dòng truyền thừa linh thánh của Đức Vua Trisong Deutsen (một hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi) ở Tây Tạng. Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche là bậc trưởng tử nối pháp uyên thâm lạ thường của Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche (Ngài được xem như hóa thân của Guru Rinpoche). Thân phụ của Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche không phải ai khác chính là Đức Dungsey Thinley Norbu Rinpoche, hóa thân của Đức Kuenkhen Longchen Rabjam, cũng là tái sinh của Terton Drimed Odser. Thân mẫu của Ngài là Bà Jamyang Choedon, xuất thân từ một dòng truyền thừa linh thánh không kém – Kuenkhen Pema Karpo. Ngài xuất thân từ dòng dõi mộ đạo lỗi lạc như vậy, lẽ đương nhiên rằng Ngài đắm mình vào những hoạt động giáo Pháp kể từ khi còn nhỏ tuổi.

Kết quả hình ảnh cho dungse garab dorje rinpoche

Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche

Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche thọ nhận nền giáo dục sớm từ thân phụ của Ngài khi mới chỉ 4 tuổi. Ngài đã gia nhập tại Học viện Phật học Simtokha khi chỉ mới 8 tuổi. Ngài nghiên cứu, tu học giáo Pháp với Đức Lama Gyalwa Nima xứ Tây Tạng. Về sau, Ngài gia nhập Tu viện Ogyen Kunzang Choekhor Ling tại Darjeeling khoảng 5 năm, tại đây Ngài đã học Puja, chữ viết tay và đọc Kinh. Sau đó, 3 năm nữa Ngài đến Sikkim để theo đuổi bậc học cao nhất về Kinh luật gốc (những giáo lý về đạo đức), dưới sự hướng dẫn của Đức Khenpo Lodoe Zangpo. Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche đã dành 6 năm tiếp theo tại Tu viện Mindroling, thuộc Dehra Dun, Ấn Độ, tại đây Ngài đã học các nghi lễ và Vi Diệu Pháp, kiến thức giáo lý, ngữ pháp, tánh không và Trung Quán Tông. Hơn nữa, Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche đã dành 5 năm tiếp theo tại Học viện Ngiên cứu Phật học ở Mysore, theo đuổi sự nghiên cứu, tu học cao hơn, học các giáo lý Madhyyamika về tính không, khoa học thơ ca và lịch sử tôn giáo.

Kết quả hình ảnh cho dungse garab dorje rinpoche Đức Dudjom Yangsi Rinpoche và Đức Dungsey Thinley Norbu Rinpoche

Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche đã nghiên cứu tu học dưới sự chỉ dạy của nhiều vị Thầy phi phàm. Những vị Thầy gốc của Ngài là Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và Đức Dungsey Thinley Norbu Rinpoche. Ngài cũng đã thọ nhận rất nhiều giáo lý từ Đức Pháp Vương Dilgo Khyentse và Đức Pháp Vương Penor Rinpoche. Ngài đã thiết lập nhiều tu viện và trung tâm nghiên cứu Phật Pháp trong và ngoài đất nước Bhutan, trong đó có Tu viện Ranjung Woedsel Choeling (1989) dành cho tu sĩ và Ni viện Kunzang Choedon (1993) dành cho các ni cô và 4 trung tâm nhập thất, tất cả đều nằm tại miền Đông Bhutan. Thực phẩm, chỗ ở, sinh kế của 250 tăng ni tại hai tu viện này đều nhờ sự hỗ trợ từ Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche tràn đầy lòng bi mẫn.

Kết quả hình ảnh cho dungse garab dorje rinpoche Đức Dungse Thinley Norbu Rinpoche và Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche

Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche cũng du hành một cách thường xuyên tới nhiều nơi trên thế giới theo lời mời của các Trung tâm Phật giáo để truyền bá các giáo lý truyền thừa. Sứ mệnh sâu xa hơn của Ngài là phát triển các giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là các giáo lý Dudjom Tersar mới. Ngài nỗ lực không mệt mỏi để trì giữ các truyền thống Dudjom Tersar. Các các đệ tử của Truyền thống Dudjom Tersar mới xem Ngài như bậc kế vị chân thực của Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và đặc biệt là những người Bhutan, đã xem và mong đợi Ngài là bậc hộ trì truyền thừa và dẫn dắt các hoạt động giáo pháp của Truyền thống Dudjom Tersar mới này. Với lòng bi mẫn không gì có thể chuyển dịch của Ngài, các giáo lý của Truyền thống Dudjom Tersar mới sẽ hựng thịnh khắp thế giới và mang lại lợi lạc cho tất thảy chúng hữu tình.

Nguồn: http://www.oocities.org/dungseygarab/garab.html

Việt ngữ: Tara Devi (Nhóm Viet Rigpa Lotsawas)

Hiệu đính: Giác Nhiên

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Dungsey Garab Dorje Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này cầu mong Ngài sớm quang lâm đến Việt Nam.