21743244_1646356615436397_8642278630560080450_n

HÔM NAY (20/09/2017) LÀ NGÀY ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Sakyamuni.

Trong thời kỳ mà tâm thức con người tràn đầy thống khổ, những người có chút phước duyên do đời trước tích lũy đã khởi lên một tâm nguyện muốn thực hành Pháp, nhưng lại gặp nhiều chướng ngại … Cầu mong lòng Bi mẫn của Ngài sẽ tưới mát mọi thống khổ cho chúng sinh và an lập họ trong trạng thái Phật Quả.

Hôm nay 20/09/2017 Tây lịch (tức ngày 30 Tạng lịch) là ngày Đức Phật Sakyamuni. Mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán … Mong mọi sự tốt lành!

Xin hãy nghĩ tưởng đến chúng con!

www.vietrigpalotsawa.org