Hãy thực hành cho tới khi bạn thấy tự tính Phật nơi Thầy

Khi bạn nhìn bậc Thầy, nếu là đệ tử chân chính, bạn sẽ phải thực hành cho tới khi bạn có thể nhìn thấy tự tính Phật nơi Thầy, hay còn gọi là Tathagatagarbha, thì khi đó Ngài mới thực sự là bậc Thầy tâm linh. Trong Kinh dạy rằng: “Nếu biết coi Thượng sư là Phật, bạn sẽ nhận được ân phúc gia trì của Phật. Nếu biết coi Thượng sư là Bồ tát, bạn sẽ nhận ân phúc gia trì của Bồ tát. Nếu coi Thượng sư là thành tựu giả, bạn sẽ nhận được ân phúc gia trì của thành tựu giả. Nếu coi Thượng sư là một người bạn đạo, bạn sẽ nhận được ân phúc gia trì của bạn đạo. Nếu không có tâm dâng hiến và lòng thành kính với Thượng sư, bạn hoàn toàn không nhận được ân phúc gia trì”.

Bởi vì mọi phẩm chất tâm linh của bạn phụ thuộc vào Thượng sư, nên hãy nghĩ rằng mọi hành động thân khẩu ý của bạn đều phụng sự Thượng sư. Và khi đó, bạn thực hiện bất kỳ điều gì Thượng sư dạy bạn làm và bất cứ điều gì Thượng sư muốn làm. Ví dụ như câu chuyện về Ngài Milarepa. Có lẽ hầu hết các bạn đều đã biết câu chuyện về cuộc đời của Ngài Milarepa. Chuyện này rất nổi tiếng, nên chắc tôi cũng không cần kể lại nữa. Dường như Đức Marpa chẳng có vẻ gì giống một bậc Thầy tâm linh cả. Tôi nghĩ có lẽ Ngài Marpa trông giống một doanh nhân nhiều hơn, bệ vệ ngồi trên tòa, rồi Ngài cao giọng ra lệnh cho Milarepa phải đi xây nhà và làm vô số công việc khác. Thế nhưng với Ngài Milarepa, không hiểu vì nguyên do gì, có thể Ngài có thiện căn, có đủ nhân duyên, nên Ngài nhìn thấy Marpa là một bậc Thầy tâm linh, là hiện thân tuyệt đối của một bậc Thầy tâm linh, không hề có chút thắc mắc, nghi vấn gì về việc Ngài Marpa thực sự là một bậc Thầy tâm linh.

Chính vì vậy mà, may mắn thay, Ngài Milarepa đã có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành tựu Phật quả chỉ trong một đời. Điểm cốt yếu chính là ở chỗ, Ngài Milarepa có đầy đủ phẩm chất để có thể nhìn ra được Ngài Marpa là một bậc thầy tâm linh đích thực. Tôi cũng cần phải có đầy đủ phẩm chất, mới có thể nhìn thấy được bông hoa này có giá trị tâm linh. Nếu không có đủ phẩm chất như vậy, đối với tôi đây sẽ chỉ là một bông hoa đẹp, nhưng không hề có yếu tố tâm linh. Đây chính là điểm cốt yếu.

Với tất cả chúng ta, những hành giả tâm linh, chúng ta cần phải có sự thực hành chuyên cần và tinh tấn, trước tiên để chuyển hóa chính mình thành một người có đầy đủ khả năng và phẩm hạnh để nhìn thấy và thấu suốt khía cạnh tâm linh của vạn pháp. Do vậy nên chúng ta mới cần tới các pháp tu mở đầu, tức là cần phải thực hành lễ lạy 100.000 lần, thực hành trì tụng chân ngôn 100.000 lần, thực hành cúng dường Mandala 100.000 lần. Tất cả các pháp thực hành đó không là gì khác ngoài năng lực tịnh hóa hết thảy những chướng ngại, bế tắc trong tâm chúng ta, giúp chúng ta nhận ra được các phẩm chất giác ngộ. Và đó chính là tâm chí thành, là sự tìm kiếm tâm chí thành, là nỗ lực phấn đấu để phát khởi tâm chí thành, là sự khao khát muốn trưởng dưỡng tâm chí thành.

Và một khi bạn đã có tâm chí thành, thì tất cả những gì còn lại trên con đường tâm linh, con đường Phật quả, không còn là khó khăn chướng ngại.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Trích: Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Đại Pháp Hội cầu nguyện trường thọ năm 2019, Ấn Độ
Nguồn: www.drukpavietnam.org