Bảo Tháp

Năm mươi hai trường hợp nhân quả (phần 4)

Với chút ít do dự, tôi đưa ra những tường thuật này để chia sẻ với người đọc. Một vài người sẽ đọc với rất nhiều hoài nghi. Nhưng từ kinh nghiệm chân thực của tôi, tôi đã từng nhìn thấy những điều như thế xảy ra. Achuk Lama Rinpoche nổi tiếng ở Tây Tạng về việc đưa ra lời khuyên để giúp người chết bằng sự toàn trí của ngài.

Đây là 52 trường hợp nhân quả liên quan tới những người đã chết. Những người này đã nhận được sự giúp đỡ của Lama Achuk Rinpoche khi ngài quán sát trạng thái của họ sau khi chết và quyết định các nguyên nhân của những trạng thái này (có nghĩa là những hành động mà người chết đã làm trước khi chết.) Đó là một lời dạy làm ta ớn lạnh và là bằng chứng của bản tánh không sai lạc của nghiệp quả cũng như chứng cứ cho nỗi khổ của sinh tử. Nguyện mọi chúng sinh tránh mọi ác hạnh, thực hành mọi thiện hạnh và tịnh hóa tâm thức của họ.

31.
Khi tôi đến một nơi ở Duomai Gaimo, có người hỏi tôi về cái chết của viên chức Pajing. Tôi nói: “Người ấy đã tái sinh làm một con khỉ nhỏ ở nơi ấy. Có con khỉ nào ở đó không?” Mọi người nói: “Không có khỉ ở đó.” Tôi nói: “Anh đã đến đó xem sao.” Mọi người đến đó, nhìn quanh và họ thực sự nhìn thấy con khỉ đó. Điều này khiến họ có niềm tin mãnh liệt và họ đã tụng những bài cầu nguyện.

32.
Có người hỏi tôi về cái chết của Kunga Rangpo. Tôi nói: “Đây là một người vô đạo đức. Hiện ông ta đang ở trong địa ngục tử thi và phân uế. Ông ta đã đốt một căn nhà, phạm nhiều việc trộm cắp, phá hủy các Phật đường và pho tượng, Kinh điển và Bảo tháp. Phải tụng Kangyur nhiều lần và tạo vô số công đức để giải thoát ông ta khỏi các cõi thấp.”

33.
Có người hỏi tôi về Pama, tôi nói: “Ông ta bị tái sinh trong thân tướng ác nghiệp, đây là kết quả của việc phỉ báng Tăng đoàn.” Khi ông ta là người quản lý ngôi chùa, ông đã nói nhiều lời thô lỗ với Tăng chúng.

34.
Khi được hỏi về Tsewang, tôi nói: “Trước khi ông ta chết, ông rất giận dữ về các túi nước. Hiện ông bị tái sinh làm một con rắn trong các túi nước. Do nghiệp, nước trong các túi nước đã biến thành nước sắt, ông ta đau đớn ghê gớm.” Trước khi ông ta chết, khi các túi nước treo ở cửa sổ bị gió thổi dạt đi, ông ta mất tự chủ trước tất cả mọi người và ra lệnh: “Gỡ nó xuống!” Do bởi điều đó, sau khi nghiệp được tịnh hóa, vào mùa đông, con rắn nhỏ này xuất hiện và chết.

35.
Jiangda hỏi tôi về bà mẹ đã mất. Tôi nói: “Bà ấy tái sinh làm một con cừu cái màu trắng trong nhà anh.” Sau khi thực hiện nhiều lễ cầu nguyện và công đức, tôi nói: “Bà ấy đã tái sinh trong cõi tịnh độ Hỷ lạc Hiển lộ ở phương đông.”

36.
Khi được hỏi về cái chết của ông cụ Dorje, tôi nói: “Ông ta ở trong một cây bách lớn trên núi phía sau nhà anh.” Họ thực hiện nhiều buổi cầu nguyện cho ông ta.

37.
Khi được hỏi về cái chết của Gyalwe, tôi nói: “Ông ta bị tái sinh làm một côn trùng nước trong một địa ngục xa xôi. Nhiều con cóc đang ăn thịt ông ta. Ông ta đau đớn đến nỗi hả miệng ra.” Tôi đến nhà đó tụng phowa và làm các lễ cúng dường khói hương và tụng các bài nguyện. Tôi lại hỏi: “Ông lão này có giết ếch và các côn trùng?” Họ nói: “Khi ông cụ còn trẻ, ông được gọi là “Kẻ sát côn trùng.” Khi chúng con hỏi vị Thầy khác về cách giúp đỡ ông thì được trả lời là “Hãy làm một lá cờ cầu nguyện Thần chú Một Trăm Âm của Đức Kim Cương Tát Đỏa, ông ta sẽ không rơi vào các cõi thấp.” Bây giờ ngài có lời khuyên nào để giúp ông ấy?” Tôi nói: “Hiện tôi không thể quyết định được, hãy dùng thần chú Mani.” Sau đó họ hỏi Yangtrul. Yangtrul nói: “Những gì Lama (Achuk Lama Rinpoche) nói là đúng, nhưng làm gì có nơi nào khác cho ông ta ngoài các cõi thấp? Sau ba năm, người quá cố có thể lại được tái sinh làm người.”

38.
Khi từ Gantse trở về, tôi ở nhà của Shema trong một ngày, gần nhà hai bà cụ và không có người nào khác. Khi đang ngủ, trong một trạng thái, tôi nhìn thấy có một người bị treo trên nóc lều. Trong trạng thái bất nhị giữa hình tướng và tâm thức, tôi đã tụng phowa. Qua ngày thứ hai tôi hỏi: “Trước đây có ai chết trong lều này?” Họ đáp lại rằng có người tên là Tudeng ở Xilong đã treo cổ trong lều. Họ hỏi: “Có cách nào để đối trị ác nghiệp này?” Tôi nói; “Tụng Giải thoát nhờ sự Nghe 100 lần là đủ.” Sau này, tôi hỏi Tulku Rinpoche (Arik Rinpoche), ngài trả lời: “Ông đã làm lợi lạc cho ông ta một cách nào đó, nhưng cần có những loại cầu nguyện khác nữa.”

39.
Khi đệ tử của tôi tên là Kunla chết, Ache nói: “Trong 7 ngày, xin đáp ứng nguyện ước của bà ta là được tái sinh trong cõi tịnh độ. Con cũng sẽ thực hiện những khổ hạnh vĩ đại để làm lợi lạc cho bà ấy. Tôi nói: “Không cần đến các khổ hạnh. Hãy đi nhiễu quanh núi Zhejie.” Chồng của Kunla và em trai tên là Yewa đến hỏi tôi về bà. Tôi nói: “Hãy đi nhiễu núi Zhejie, có một con côn trùng sinh trong một phiến đá, cần phải tụng 11 lần 100 triệu thần chú.” Tôi đến nhà Ache để thực hiện những lời cầu nguyện và trên đường trở về, tôi gặp Yewa đang đi nhiễu đống đá Mani ở Yachen. Tôi hỏi: “Anh có trở về bây giờ không?” Nhờ năng lực của các công đức, người chết sẽ tái sinh làm con gái của Huazhong sau khi mất thân côn trùng, bà ta sẽ được hạnh phúc. Khi Yewa trở về nhà, họ dùng tro của người chết để thực hành và tìm được một phiến đá để nghiền xương thành bột. Có một côn trùng vẫn còn sống ở dưới phiến đá. Nó sống hơn 11 tháng và sau đó, họ thực hành sự tịnh hóa và rải cát gia trì lên con côn trùng, nó chết sau đó. Con côn trùng chính là người đó.

40.
Dourao ở Changtai chết ở tuổi 30 và có người hỏi: “Bây giờ anh ta ở đâu, xin cho con biết lập tức.” Tôi nói: “Anh ấy đã sinh làm một côn trùng trắng lớn bằng một đầu kim trong vỏ một loại cây.” Lúc ấy là mùa đông. Tôi đến hỏi Tulku Rinpoche: “Trong hình tướng này, con côn trùng vẫn sống tới tháng Mười một?” Câu trả lời là: “Chúng sinh có nghiệp bất định, không thể nào hiểu nổi.” Sau này, khi tôi hỏi Sera Yangtrul, ngài trả lời: “Nó ở trong vỏ cây nhưng việc nó có là phiến đá hay không thì không chắc chắn.”

Lama Achuk Rinpoche
(Chú thích: Sera Yangtrul là vị khám phá kho tàng (Khai Mật tạng) và Đạo sư vĩ đại. Ngài là một trong những Đạo sư của Achuk Lama Rinpoche. Arik Rinpoche là Bổn sư của Lama Rinpoche.)

(Bản dịch này là một tóm tắt của bản văn viết bằng tiếng Hoa và không phải là một bản dịch từng dù những chi tiết thích đáng đều được dịch đầy đủ.)
Việt dịch: Thanh Liên
Nguồn: 52 cases of causes and effects