14102449_1565089467132784_4629241890444639713_n

Bậc Hóa thân đời hiện tại của Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo – Đại Terton Namkha Drimed Rinpoche

Đức Nhiếp Chính Vương  Namkha Drimed Rabjam Rinpoche sinh năm 1938 tại Tây Tạng. Từ thuở nhỏ, Ngài đã ứng xuất những bài thi ca về giáo lý tâm linh, tuôn trào ngẫu nhiên trong sự rộng mở bao la tuệ giác của Ngài. Những trò chơi thuở thơ ấu của Ngài hoàn toàn là những lần ban quán đảnh, giải thích giáo lý, cử hành những vũ điệu kim cương thiêng liêng, và tương tự, bởi Ngài chỉ quan tâm đến các hoạt động tâm linh. Với những xu hướng thói quen được thiết lập từ các đời quá khứ ngày càng trở nên mạnh mẽ, Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche bắt đầu hát các bài ca kim cương cả ngày lẫn đêm, và Ngài đã minh chứng qua nhiều công hạnh không thể nghĩ bàn của một Bậc Đạo sư tâm linh.

Unknown

Đại Khai Mật Tạng Vương Terton Namkha Rinpoche

Vào năm 7 tuổi, Ngài học đọc và viết mà không gặp chút khó khăn nào, Ngài bắt đầu nghiên cứu với cha của Ngài là bậc terton vĩ đại Chojung Lingpa. Các bậc Thầy khác của Ngài đều là những bậc Đạo sư chứng ngộ vĩ đại và chân thực và là những bậc trì giữ giáo lý của cả các dòng Cựu dịch và Tân dịch của Phật giáo Tây Tạng, những dòng phái đối với Ngài không một chút thiên lệch. Đặc biệt, Ngài đã nhận những giáo lý từ Đức Dalai Lama thứ 14; Pháp Vương Gyalwang Karmapa thứ 16; Pháp Vương Dudjom Drodul Lingpa và Pháp VươngDilgo Khyentse Rinpoche. Từ tất cả những Bậc Đạo sư này, Ngài đã thọ nhận cam lồ Giáo pháp vô biên và mọi giáo huấn tâm linh từ các dòng phái Cựu dịch và Tân dịch, từ sự trao truyền không gián đoạn qua truyền thống kho tàng ẩn mật. Đặc biệt, Ngài đã thọ nhận những quán đảnh làm chín muồi những giải lý giải thoát và khẩu truyền qua tuyển tập có tựa đề là Rinchen Terdzo (Kho tàng những giáo lý ẩn mật), từ Đức Zurmang Trungpa Rinpoche. Hai bậc đạo sư tâm linh này đã phát triển một mối liên hệ gần gũi và tâm của các Ngài đã hòa làm một.

Vào tuổi lên tám, Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche có vô số linh kiến thanh tịnh về Guru Rinpoche và đã trao truyền quán đảnh cho Ngài những giáo huấn tâm linh không thể nghĩ bàn, nhờ thọ nhận ân phước này, Ngài đã được thọ nhận từ đại dương những kho tàng giáo huấn Giác ngộ sâu xa. Bên cạnh đó, Ngài được ban phước bằng những linh kiến về Tám hóa thân của Guru Rinpoche, Hayagriva, Dorje Drolo, Mahottara Heruka, Avalokiteshvara, Dakini Yeshe Tsogyal, Dakini Mandarava, và những vị khác trong hàng ngũ những Bổn Tôn Hiền hòa và Phẫn nộ của Ba Gốc (Guru, Yidam, Dakini). Đặc biệt, Ngài từng có những thị kiến lặp lại nhiều lần về Tôn chủ Gesar, bậc Mãnh Sư vĩ đại và Viên Ngọc Như Ý được vây quanh bởi hàng ngũ quyến thuộc thành tựu tâm linh, và thọ nhận ân phước từ các Ngài. Trên nền tảng đó, Ngài biên soạn bộ Rigsum Norbui Gongdzo (Kho tàng giác ngộ của Ba gia đình Phật Bảo) được tán thán là giáo huấn tâm linh phù hợp với thời đại.

Đức Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rabjam Rinpoche, Ngài là một Bậc Đạo sư Hóa thân siêu phàm trong hàng ngũ những Bậc Đạo sư cao cấp nhất của giác tánh, Ngài liên tục trao truyền những quán đảnh làm chín muồi những giáo lý giải thoát và những lời giáo huấn tâm linh cho vô số chúng sinh cần được điều phục theo từng mức độ của họ. Ở Ấn Độ, Nepal, Bhutan, và gần đây tại các nước khác ở cả Đông và Tây bán cầu, trong đó có Hoa Kỳ, hoạt động Hoằng Pháp của Ngài là minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi bằng cách thực hiện các hoạt động Giác ngộ làm lợi lạc cho chúng sinh. Từ đó, Ngài bảo đảm cơn mưa lợi lạc ngắn hạn và dài hạn trong một phạm vi rộng lớn các cõi giới, an lập chúng sinh trong trạng thái giải thoát.

Kết quả hình ảnh cho terton namkha drimed rinpoche

Đại Terton Namkha Rinpoche – Hóa thân siêu phàm của Giác Tánh

Ngài là một Nhiếp Chính Vương của Guru Rinpoche, và trong thế giới này, Ngài là một Terton, một Bậc Khai Mật Tạng những tàng Kinh, hóa thân của một trong số những học trò gần gũi của Guru Rinpoche, Ngài chính là Arya Sale, phối ngẫu của đệ tử hàng đầu của Guru Rinpoche, Đức Bà Yeshe Tsogyal.

Thuở trước, tại Ấn Độ, Ngài là Sariputra (Xá Lợi Phất), một trong hai học trò xuất sắc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài cũng là Kukuraja, Bậc đã thọ nhận một trao truyền cá nhân về giáo lý mật điển về những bí mật tối thượng và giống như Bậc Thầy Mahahumkara, Ngài thành tựu Samyak, Bậc Bổn tôn của tâm giác ngộ.

Tại Tây Tạng, nơi miền đất Tuyết, dòng truyền tái sinh của Ngài gồm Đức Namkhai Nyingpo, vị tu sĩ của dòngNub clan; bậc Thầy của Giác Tính Gyalwa Chokyang; và Rechung Dorje Drakpa (Rechungpa), tâm tử của thành tựu giả Milarepa, bậc đã thiết lập dòng truyền tu viện Kagyu. Tại vương quốc Lingtri Karmo ở miền Đông Tây Tạng, Ngài tái sinh làm Dongbumpai Gyatsa Zhalkar, bậc Chưởng Giáo (Chief Lord) trong vô số các quyến thuộc tâm linh thành tựu của vị vua chiến binh Lord Gesar. Ngài từng là anh của Vua Gesar. Ngài cũng từng làGyalwa Gotsangpa, một bậc Thầy thành tựu của dòng Drukpa Kagyu.   

Namkhai_Nyingpo

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo

Đặc biệt, Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đã tái sinh thành Bậc toàn tri Longchenpa, thường được nhắc đến như là ‘Vua Pháp’, một bậc Thầy Đại Toàn Thiện nổi tiếng mà tác phẩm của Ngài còn được nghiên cứu cho đến ngày nay bởi các hành giả Đại Viên Mãn. Dưới vai trò là Đức Longchenpa, Ngài là người chèo lái vĩ đại của giáo lý về con đường tối thượng dẫn tới sự thấu suốt hoàn toàn. Đức Longchenpa được công nhận rộng rãi là nhà tư tưởng vĩ đại nhất và trí tuệ xuất sắc nhất của Truyền thống Cổ Mật.

Trong số hơn một trăm Bậc Terton vĩ đại từng là hóa thân đệ tử thân cận của Guru Rinpoche, Ngài từng là ĐứcTangtong Gyalpo. Trong số mười ba vị Terton vĩ đại từng phát lộ các kho tàng giáo lý ẩn mật Kim Cương thừa, Ngài từng là Đức Mingyur Dorje Drakpo Nudentsal; cũng là Đức Padma Gyepai Dorje, hóa thân Taksham siêu phàm đời thứ 4; đồng thời là Ripa, hóa thân của bậc Chủ nhân Đức Padma Deje Rolpa. Thời gian sau này, Ngài từng là Đức Do Khyentse Yeshe Dorje, một bậc chủ nhân hùng mạnh trong số các đạo sư thành tựu, và là ĐứcPadma Lingpa vĩ đại và cao quý, bậc từng là hóa thân kỳ diệu của vị Bồ Tát của lòng từ bi tối thắng. Bậc đạo sư vĩ đại xứ Orgyen, Guru Rinpoche bậc thấu suốt Ba thời, đã chứng thực rõ ràng trong tiên tri kim cương về những đời tái sinh thanh tịnh của Ngài.

Trong thời đại suy đồi tâm linh này, Đức Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đã tái sinh như một hiển thân của lòng từ bi tự nhiên và giác tánh phi thời gian, và vào một lần và cùng thời, Guru Dorje Drolo Tsal, Arya Sale, Gyalse Lhaje, và đặc biệt nhất, Bậc mãnh sư vĩ đại Lord Gesar, Norbu Dradul Tsal. Cha của Ngài là Jigme Tsewang Chokdrup Dulay Namgyal Palzangpo, một hiện thân của Guru Dorje Drolo và thế hệ thứ ba trong dòng những bậc Thầy Ripa. Mẹ của Ngài là Palden Tsomo là con của Ashi Drolkar, Ashi Drolkar con gái thứ hai của Bậc Đạo Sư tâm linh thành tựu Drubwang Shakyi Shri. Ngài được sinh ra trong những dấu hiệu kỳ diệu vào ngày thứ mười của tháng thứ mười hai, Gyal, trong năm Thỏ Đất.

Tu viện tại Ấn Độ của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche là Rigon Thupten Mindrolling, hiện Ngài cũng đang trong quá trình cải tạo tu viện tại miền Đông Tây Tạng, Rigon Tashi Choling, do bị người Trung Hoa phá hủy nặng nề. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, năm 1959, Ngài dẫn đầu hàng ngàn người di cư sang Ấn Độ. Tại đó, Ngài an ngự tại xứ ẩn mật Orissa – Ấn Độ, xây dựng một tu viện và một trung tâm nhập thất.

Ngài nổi tiếng bởi những lời tiên tri Gesar xứ Ling. Cách thức tiên tri đặc biệt này được trao truyền bởi Vua Gesar, sử dụng những mũi tên để tiên đoán tương lai. Phương pháp này được biết đến như là phương pháp tiên tri chính xác bậc nhất trong Phật giáo Tây Tạng.

Việt ngữ: Tuệ Bi

Hiệu đính: Giác Nhiên

Nguồn: rywiki.tsadra.org

Mọi sai sót trong quá trình chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ là thuộc người dịch và người hiệu đính, Con thành tâm xin sám hối trước Chư Tổ, Đạo Sư. Nếu tích tập được công đức nhỏ nào thì xin hồi hướng cho sự trường thọ của Khai Mật Tạng Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và đầy nhân duyên đến Việt Nam làm lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh.