maxresdefault-4

Sơ lược về Đức Samdhong Rinpoche

Đức Samdhong Rinpoche sinh trưởng tại vùng Jol thuộc miền Đông Tây Tạng vào năm 1939. Khi lên 5 tuổi, Đức Samdhong Rinpoche được công nhận bởi các bậc Đạo sư siêu phàm trong vùng là Hóa thân của Đức Samdhong Rinpoche đời thứ 4, và buổi lễ đăng quang chính thức đã được tổ chức tại Tu viện Jol Gadhan Dhechenling. Sau 2 năm, Đức Samdhong Rinpoche đã thọ giới nguyện tu sĩ và bắt đầu vào nghiên cứu tu học, học các môn học cơ bản như ngữ pháp… và nghiên cứu thực hành tâm linh theo Lộ trình Lamrim (Đạo lộ giác ngộ) và các bản văn khác, dưới sự dẫn dắt của vị Thầy vĩ đại, Đức Ngawang Jinpa Rinpoche tôn kính và 6 vị Thầy khác. Sau cuộc đổ bộ của người Trung Quốc vào Tây Tạng, cùng với Đức Pháp Vương Dalai Lama thứ 14, Tenzin Gyatso. Đức Samdhong Rinpoche bị buộc phải lưu vong và là tị nạn ở Dharamsala – Ấn Độ.

alai-lama-speaks-with-tib-006Đức Dalai Lama 14th và Đức Samdhong Rinpoche

Cũng vào mùa đông năm 1959, năm đó Đức Samdhong Rinpoche 20 tuổi và Ngài đã thọ nhận toàn bộ giới nguyện Tỳ kheo (Bhiksu) tại Bồ Đề Đạo Tràng từ Đức Pháp Vương Dalai Lama 14 đang là Tu viện trưởng;  Vị Thầy dạy riêng – Nhiếp  Chính Vương Kyabjey Ling Dorjechang là thầy dạy về các thủ tục trong nghi lễ; Đức Tsenshab Serkong Dorjechang là người hỏi bí mật; cùng sự hiện diện của Nhiếp Chính Vương – Thầy Kyabjey Trijang Dorjechang, đại diện cho hội chúng Tăng già.

19october20091

Đức Karmapa 17th và Đức Samdhong Rinpoche

Năm 1960, Đức Samdhong Rinpoche đã được chính Đức Pháp Vương Dalai Lama 14 khuyên phụng sự cho Ban quản lý Tây Tạng ở Dharamshala – Ấn Độ, nơi Đức Samdhong Rinpoche đã thọ nhận các giáo lý từ các Nhiếp Chính vương hai vị Thầy dạy riêng và Đức Tehor Kyorpon Rinpoche.

Việt ngữ: Tara Devi (Nhóm Viet Rigpa Lotsawas)

Hiệu đính: Giác Nhiên

Nguồn: samdhongrinpoche.com

Mọi sai sót đều do người dịch và người hiệu đính. Có chút phước đức nhỏ nhoi nào xin hồi hướng cho những ai có duyên với Đức Samdhong Rinpoche đều được Ngài dẫn dắt liễu thoát sinh tử và cầu mong nhờ công đức này mọi Ngài hạnh nguyện của Ngài đều Viên Thành.