marpa_th_white_skirt_500_517-500x410

Đại Dịch Giả Marpa

Vì lợi ích của người dân Tây Tạng, Marpa thực hiện nhiều cuộc hành trình đến Ấn Độ, Nepal và mang rất nhiều giáo pháp về Tây Tạng, chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng. Ngài đã vượt qua vô vàn khó khăn thử thách, nhiều khi suýt mất mạng trong cuộc hành trình gian nan tìm cầu Phật Pháp, Ngài hạnh ngộ vô số bậc Đạo sư, trong đó Naropa và Maitripa là hai đại đạo sư quan trọng nhất.

Read more
_wsb_508x374_ShakyamuniBuddha

Đại Dịch Giả Vimalamitra

Đạo Sư Vimalamitra là vị lỗi lạc nhất trong 500 học giả. Ngài trở thành cầu nối để tất cả Phật Pháp được dịch sang tiếng Tạng và nắm vững đại dương chỉ dẫn; mọi giáo lý Kim Cương Thừa ngoại và nội, cũng như Luật, Kinh và Luận Tạng. Bởi Ngài đã thành tựu trí nhớ hoàn hảo và thấu suốt mọi giáo pháp không một chút mê mờ, Ngài ngự trên ngai sư tử hai tầng.

Read more
1 2