14102449_1565089467132784_4629241890444639713_n

Bậc Hóa thân đời hiện tại của Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo – Đại Terton Namkha Drimed Rinpoche

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo là một trong 25 đệ tử thân cận của Đức Liên Hoa Sinh. Là một dịch giả lão luyện, Ngài đã du hành đến Ấn Độ thọ nhận trao truyền từ Đức Hungkara và đắc thân trí tuệ bất nhị. Thọ nhận trao truyền Tâm Vishuddha, Ngài có khả năng bay trên những tia sáng mặt trời. Hóa thân đời hiện tại của Ngài là Đại Khai Mật Tạng Vương Terton Namkha Rinpoche. Trong thời đại suy đồi tâm linh này, Đức Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đã tái sinh như một hiển thân của lòng từ bi tự nhiên và giác tánh phi thời gian.

Read more
dc0af348ed57fc03f64485f62ffd38e8-1

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo

Đức Namkhai Nyingpo cũng là một trong 25 đệ tử thân cận của Đức Liên Hoa Sinh. Thọ nhận trao truyền Tâm Vishuddha, Ngài có khả năng bay trên những tia sáng mặt trời. Khi hành thiền tại Hang Trường Lệ của Kharchu tại Lhodrak, Ngài đã có những linh kiến của rất nhiều các Bổn tôn và thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Đại Thủ Ấn.

Read more
12494789_1759702840926607_3644386031312904262_n

Đức Jigme Khyentse Rinpoche – Giám đốc Tổ chức Dịch thuật Padmakara

Đức Jigme Khyentse Rinpoche là con trai út của Terton Kangyur Rinpoche và khi còn rất nhỏ, ngài đã được đức Thánh sư Karmapa 16 và Thánh sư Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche chứng nhận là tái sinh của Jamyang Khyentse Chokyi Lodro…Đức Jigme Khyentse Rinpoche thường giảng pháp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài là một trong những người đứng đầu nhóm dịch thuật Padmakara.

Read more
Corey_Pics_KF_262

Đức Pema Wangyal Rinpoche – Giám đốc Tổ chức dịch thuật Padmakara

Đức Taklung Tsetrul Pema Wangyal Rinpoche là con trai cả của Kyabje Kangyur Rinpoche. Ngài sinh tại vùng Dakmar ở Tây Tạng. Dưới sự hướng dẫn của Kyabje Kangyur Rinpoche, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, Kyabje Dudjom Rinpoche và những Đạo sư vĩ đại khác, Pema Wangyal Rinpoche đã học tập rộng rãi và trải qua nhiều năm trong thiền thất. Rinpoche cũng chịu trách nhiệm quản lý tổ chức dịch thuật Padmakara cũng như bảo tồn và khôi phục các tác phẩm viết tay cổ xưa.

Read more
1 2