53661765_2119501838169915_5046866673387175936_n

Các Giai Đoạn Quán Tưởng Thiết Yếu Cho Thực Hành Sơ Khởi Tâm Yếu Cõi Giới Bao La

Namo gurubhyaḥ! Đây là một hướng dẫn để thường xuyên thực hành những giai đoạn của các thực hành sơ khởi Dzogchen Longchen Nyingtik[2]. Trước tiên, lúc bình minh khi đến lúc cần thức dậy, hãy tưởng […]

Read more
1 2