13892056_1806607169569507_7832694735021265595_n

Thông điệp gửi tới các Dịch giả

Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là nếu các Dịch giả, không chỉ là các Dịch giả, mà bất cứ ai liên quan đến Dự án Dịch thuật … nếu quý vị bắt đầu với một động cơ đúng đắn, điều đó có nghĩa là, chúng ta dịch vì lợi lạc giác ngộ cho tất cả chúng sinh, chứ không phải để cho vui…hay vì mục đích nghiên cứu hàn lâm…hay để thỏa mãn sự hiểu biết…hay vì sự nổi tiếng… hay để được khen ngợi, ghi nhận.

Read more