marpa_th_white_skirt_500_517-500x410

Đại Dịch Giả Marpa

Vì lợi ích của người dân Tây Tạng, Marpa thực hiện nhiều cuộc hành trình đến Ấn Độ, Nepal và mang rất nhiều giáo pháp về Tây Tạng, chuyển dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng. Ngài đã vượt qua vô vàn khó khăn thử thách, nhiều khi suýt mất mạng trong cuộc hành trình gian nan tìm cầu Phật Pháp, Ngài hạnh ngộ vô số bậc Đạo sư, trong đó Naropa và Maitripa là hai đại đạo sư quan trọng nhất.

Read more