IMG_6770

Nhóm Dịch Pháp Dharmachakra

Đức Chokyi Nyima Rinpoche có khả năng tiếng Anh rất tốt và đã hướng dẫn rất nhiều học viên phương Tây về thực hành thiền năm 1977. Năm 2006, Rinpoche đã tái thiết lập Nhóm Dịch Dharmachakra, gồm các dịch giả chuyên nghiệp để chuyển dịch và ấn tống các bộ luận Phật giáo cổ điển từ tiếng Tạng và tiếng Phạn.

Read more