Dudjom-Rinpoche

Thuốc lá – Kẻ dẫn dắt người mù trên con đường lầm lạc

Nếu hành giả tiêu thụ chất này, cho dù họ thực hành một trăm kiếp – họ sẽ không nhận ra được các Bổn Tôn của họ. Trong những đời tương lai, họ sẽ lang thang không dứt trong ba cõi thấp, ở đó ngay cả lòng bi mẫn của chư Phật cũng không đủ năng lực để cứu giúp họ.”

Read more
Menri style

Dakini – Trí Tuệ Từ Mặt Nữ Tính Của Chúng Ta

Phụ nữ giữ một vai trò mang tính biểu tượng trong hệ thống thần thánh của Phật giáo Tây Tạng và được gọi là những vị dakini. Từ dakini có nghĩa là “vị du hành trên không,” tức là một phụ nữ bay. Vì bầu trời biểu trưng cho cõi không nên một vị dakini có thể được xem là một vị du hành trong cõi không.

Read more
1 18 19 20