(04346_sl-Edit1-Edit.psd) Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche, Kopan Monastery, 1980. Photo by Robin Bath.

Tổ chức FPMT

mandala4

Logo – The Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition – FPMT

Hiệp hội bảo tồn truyền thống Phật giáo đại thừa – FPMT là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận do Lạt ma Thubten Yeshe (1935-1984) thành lập vào năm 1975. Lạt ma Thubten Yeshe là một vị Lạt ma Tây Tạng có công đóng góp nhiều cho sự phát triển Phật giáo Tây Tạng. Hiệp hội FPMT ra đời cũng không ngoài mục đích truyền bá và bảo tồn những giá trị của Phật giáo đại thừa. Hiệp hội rất tận tâm trong việc phổ biến tri thức Phật giáo đại thừa ra khắp thế giới thông qua việc tổ chức những khóa hành thiền, hướng dẫn Phật pháp và sự phục vụ cộng đồng. Hiệp hội chúng tôi cung cấp một nền giáo dục hợp nhất nhờ đó tâm chúng ta có thể được chuyển hóa thành những tiềm năng cao nhất vì lợi ích của tha nhân và được khích lệ bởi một thái độ vì trách nhiệm chung cho nhân loại. Tổ chức chúng tôi tận tụy với công việc tạo ra môi trường sống và tu tập trên tinh thần hài hoà và giúp đỡ tất cả phát huy tất cả những tiềm năng từ bi và trí tuệ vốn sẵn có bên trong mỗi người. Tổ chức chúng tôi được căn cứ trên truyền thống Phật giáo của Lama Tsong Khapa của Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của vị Lạt ma sáng lập Thubten Yeshe và Lạt ma Zopa Rinpoche.

lzr-ly-new-zealand

Lama Zopa Rinpoche và Lama Thubten Yeshe đồng sáng lập FPMT

Phật giáo Tây Tạng phát triển rất thịnh hành trên mảnh đất quê nhà hơn 1000 năm nhưng gần như không được thế giới biết đến bởi sự ngăn cách của những biên giới nơi dãy Hy Mã lạp Sơn. Tuy nhiên, do vì sự lưu vong của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV và nhiều người dân Tây Tạng khác, truyền thống tâm linh sống động này hiện nay được mở rộng khắp thế giới và phát triển mạnh mẽ phần còn lại của thế giới.

Lạt ma Thubten Yeshe và Lạt ma Zopa Rinpoche rời khỏi Tây Tạng và sống tại Nepal và Ấn Độ, sau đó gặp những sinh viên Tây phương vào năm 1965 và đến năm 1971 định cư tại kopan, một ngôi làng nhỏ gần Kathmandu, Nepal. Đáp lại lời thỉnh cầu của nhiều người muốn nghiên cứu và tu tập theo Phật giáo tại Tây phương, hai Ngài bắt đầu dạy về triết lý Phật giáo và thiền định cho một số lượng du khách ngày càng tăng. Sau một thời gian học Phật Pháp với một số vị Lạt ma, nhiều vị trong số những người Tây phương này trở về nước và bắt đầu thành lập những nhóm tu tập và trung tâm tại quê nhà của họ.

Năm 1975, Lama Yeshe đặt tên cho hệ thống ban đầu này là Hiệp Hội Bảo tồn truyền thống Phật giáo đại thừa (FPMT). Hiện nay, có hơn 300 trung tâm và những hoạt động khác tại hơn 26 quốc gia thuộc những chi nhánh của Hiệp hội.

FPMT nỗ lực làm vang dội tinh thần từ bi và trí tuệ trên khắp thế giới. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận phát triển nhanh chóng, tham gia vào nhiều mặt của cộng đồng thế giới. Một số dự án của FPMT:

Thành lập những tu viện cho Tăng và Ni viện cho chư Ni tại 6 nước;

–  Dự án Giải phóng hệ thống nhà giam

–  Phòng khám chuyên khoa về bệnh phong hủi

–  Phòng khám chuyên khoa về bệnh bại liệt

–  Phòng khám chuyên khoa về dinh dưỡng và sức khỏe

–  Nhiều trung tâm thiền trên 26 nước

–  Nhà tế bần

–  Xây dựng pho tượng Phật lớn nhất thế giới: Pho tượng Phật Di Lặc tại Bodhgaya, Ấn Độ.

–  Nhà xuất bản

–  Hệ thống những trường phổ cập kiến thức.

Kết quả hình ảnh cho fpmt