Dharmachakra_with_huge_statue_of_Padmasambhava_behind._Lake_Rewalsar._HP,_India

Một trăm lời khuyên dạy – Lời thứ năm

Gia đình thì phù du như đám đông trong một ngày họp chợ;
Dân chúng Tingri, đừng cãi cọ hay tranh chấp nhau.

Những ràng buộc của gia đình thì phù du như một cơ hội gặp gỡ ở nơi họp chợ. Trong tiến trình cuộc đời lâu dài của tôi, tôi đã hơn một lần chứng kiến những khó khăn giữa những cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái. Những gia đình lớn thường là nơi xảy ra những tham luyến và sân hận mãnh liệt, là những điều cũng rất dễ gây nên những tranh cãi và oán giận. Khi những cơn gió phiền não thổi vào một gia đình, những căng thẳng có thể đã bắt đầu với một vài tư tưởng thù địch hay ích kỷ nhất thời có thể kết thúc bằng việc làm cho một vài thành viên của gia đình giết nhau hay tự tử, như thể bị quỷ ma ám nhập.

Khi một người đàn ông và đàn bà đến với nhau bởi nghiệp lực của họ, họ nên cố gắng sống hòa hợp với nhau. Những tranh cãi không có gì tốt đẹp – chúng gây ra đau khổ lớn lao cho tất cả những người liên quan. Hãy làm cho trách nhiệm của bạn thích hợp với mọi thành viên của gia đình, và cố gắng dần dần xoay chuyển tâm họ về Pháp, chỉ bằng thiện tâm và nêu một tấm gương tốt. Có đông đảo tăng và ni cùng sống trong các tu viện. Điều quan trọng là họ phải cảm thấy đoàn kết và duy trì giới luật tuyệt hảo. Những cộng đồng tu sĩ hòa hợp chính là nền tảng của Giáo Pháp. Mối liên hệ giữa vị Thầy và đệ tử thì cũng đúng như vậy. Nếu những đệ tử có thể duy trì một mối liên hệ thuần tịnh giữa vị Thầy của họ (những mối ràng buộc tâm linh này được gọi là samaya trong Phạn ngữ), họ sẽ không gặp trở ngại nào trên con đường. Nhiều người trong chúng ta đã vượt qua ngưỡng cửa của Kim Cương Thừa và đã nhận những nhập môn từ cùng một Đạo sư tâm linh, ở trung tâm của cùng một mạn đà la. Như thế chúng ta đã trở thành những huynh đệ và tỉ muội tâm linh, và mọi bất hòa hay tranh cãi trong chúng ta là một lỗi lầm trầm trọng. Người ta đã nói rằng nếu một tranh cãi xảy ra giữa những người tham dự một đại lễ Kim Cương Thừa được gọi là một drupchen, ngay khi đó toàn bộ nghi lễ dài hoàn toàn bị hư hỏng, giống như khi một con chuột rơi vào một thùng sữa thì tất cả sữa không thể uống được nữa.

Padampa Sangye – Dilgo Khyentse Rinpoche

Việt dịch: Thanh Liên
Nguồn: Một Trăm Lời Khuyên Dạy – Nhà xuất bản Thời Đại