156175_170921492929192_1050087_n-720x410

Năm mươi hai trường hợp nhân quả (phần 2)

Với chút ít do dự, tôi đưa ra những tường thuật này để chia sẻ với người đọc. Một vài người sẽ đọc với rất nhiều hoài nghi. Nhưng từ kinh nghiệm chân thực của tôi, tôi đã từng nhìn thấy những điều như thế xảy ra. Achuk Lama Rinpoche nổi tiếng ở Tây Tạng về việc đưa ra lời khuyên để giúp người chết bằng sự toàn trí của ngài.

Đây là 52 trường hợp nhân quả liên quan tới những người đã chết. Những người này đã nhận được sự giúp đỡ của Lama Achuk Rinpoche khi ngài quán sát trạng thái của họ sau khi chết và quyết định các nguyên nhân của những trạng thái này (có nghĩa là những hành động mà người chết đã làm trước khi chết.) Đó là một lời dạy làm ta ớn lạnh và là bằng chứng của bản tánh không sai lạc của nghiệp quả cũng như chứng cứ cho nỗi khổ của sinh tử. Nguyện mọi chúng sinh tránh mọi ác hạnh, thực hành mọi thiện hạnh và tịnh hóa tâm thức của họ.


11.

Ông lão Lawei đã giết những con cò trong quá khứ, nhưng nhờ năng lực của những lời cầu nguyện khi ông ta chết, ông đã được tái sinh làm một con cò linh thiêng trong cõi trời thứ 33. Cò mẹ và các cò con có cùng một kích thước.

12.
Con gái của Raowa Losang Dechen chết vì một căn bệnh trầm trọng. Khi được hỏi về trường hợp này, tôi nói: “Trong thời gian bị bệnh, cô gái này đã cắt đứt mối quan hệ với mọi người, vì thế cô không bám luyến vào nơi cô bị bệnh. Cô đã tái sinh làm một con voi ở Ấn Độ.”

13.
Có người ở Dalomairema hỏi tôi về cha của họ. Tôi nói: “Cha anh đã tái sinh bảy lần làm một con vật. Những con vật này đã bị anh giết.” Người này không tin tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ cho anh biết thêm chi tiết: lần đầu tiên, anh giết một con vật cạnh một tảng đá, anh đã bẫy nó bằng một cái móc sắt. Nó không chết ngay mà chết sau khi chịu đau đớn khủng khiếp. Ít ngày sau, anh tới và mang con vật về nhà. Lần thứ hai, anh giết một con hươu xạ. Theo cách này anh đã sát sinh bảy lần.” Do đó người này tin tưởng tôi như thể anh đã nhìn thấy một vị Phật thực sự và không cần đến những lời cầu nguyện.

14.
Một người ở Adaiwa đến gặp tôi, ông ta nói: “Con không giết thú vật trong quá khứ và sẽ không giết bất kỳ con thú nào trong tương lai. Tuy nhiên, ngoài việc không chấp nhận việc sát sinh này, khi đời sống kéo dài, nó trở nên phiền não.” Tôi nói: “Ông nói trước đây ông chưa từng giết con thú nào. Nhưng ngay chỗ rẽ đối diện với sườn núi có một cái cây nhỏ, chẳng phải là ông đã giết một con cò ở đó hay sao?”

15.
Một ông lão ở Datama nói: “Bà vợ già của con đã mất. Xin ngài xem bà ấy có tái sinh trong cõi tốt không. Nếu không tốt, con sẽ cho đi mọi của cải để cầu nguyện cho bà. Ngài nghĩ điều này có cần thiết không? ” Tôi nói: “Năm nay ông đã mua một con ngựa, vợ ông bám luyến vào con ngựa này. Ông nên cho đi con ngựa này và tạo công đức cho bà ấy!” Ông lão nói: “Đó là một con ngựa tốt mà từ lâu lắm rồi con mới thấy. Không có nó, con thật vô phương…”

16.
Khi tôi được hỏi về việc tái sinh của Sharewa Gaishe, Norbu Zhede nói: “Hãy dùng 300 tệ để tạo công đức.” Tôi nói: “Sau khi ông ấy mất, bên cạnh tu viện có một bức tường đổ, ông ấy đã tái sinh làm một con côn trùng. Sau khi con côn trùng chết, ông ta sẽ đi tới một cõi tốt lành.”

17.
Con trai của Nada Menje chết. Khi chuẩn bị cho cái chết của con ông ta, tôi nói: “Trước kia con ông giết một con rắn, nó đang cản trở con đường dẫn đến giải thoát của con ông.” Mẹ người chết nói: “Khi nó chơi với những đứa trẻ khác, chúng nó cùng giết một con rắn.” Tôi nói: “Bà không thể nói theo cách này, điều chính yếu là người đóng vai trò lãnh đạo, con rắn này bị giết với sự chỉ huy của con bà. Hãy thực hiện một lễ tịnh hóa, hầu như là con bà sẽ tái sinh trong những cõi tốt.”

18.
Một tulku mất, có người hỏi tôi về tái sinh của vị này. Tôi nói: “Tulku này không có tái sinh bởi ông đã nhận quá nhiều của cải qua việc cúng dường. Hiện ông ta đang đau khổ trong địa ngục.” Ngoài điều này ra tôi không nói thêm nữa bởi tôi không muốn các tín chủ có cái nhìn sai lạc và phí phạm công đức bố thí của họ.

19.
Liaoxi Zhalo đã xin tôi quán sát về cái chết của mẹ ông. Tôi nói: “Mẹ ông đã tái sinh làm con bê trong đàn Yak của gia đình ông.” Gia đình ông ta hỏi: “Có hai con bê mới sanh, ngài nói đến con nào?” Tôi trả lời: “Con có sừng bên phải ngắn hơn. Nó đã bị giết trong mùa đông này.” Họ đã cầu nguyện cho con thú.

20.
Có người xin tôi quán sát về cái chết của Liaoxi Agong. Tôi nói: “Trước đây, ông ta đã giết nhiều thú vật, có lẽ hơn 2.000 con?” Người ấy nói: “Vâng.” Tôi nói: “Ông ta bị tái sinh làm một con chó trông nhà của gia đình. Con chó có bộ lông xanh xám và đen trắng là tái sinh của ông ấy. Nó bị giết bằng một hòn đá sau khi cắn bác sĩ Zangxia và đã tái sinh làm một con dri (con yak cái), đuôi của nó rất xoắn và bờm xờm, hiện đang ở nhà anh. Người ấy nói: “Vâng.”

Lama Achuk Rinpoche
(Chú thích: Sera Yangtrul là vị khám phá kho tàng (Khai Mật tạng) và Đạo sư vĩ đại. Ngài là một trong những Đạo sư của Achuk Lama Rinpoche. Arik Rinpoche là Bổn sư của Lama Rinpoche.)

(Bản dịch này là một tóm tắt của bản văn viết bằng tiếng Hoa và không phải là một bản dịch từng dù những chi tiết thích đáng đều được dịch đầy đủ.)
Việt dịch: Thanh Liên
Nguồn: 52 cases of causes and effects