12301517_10205325218185062_802654430583481310_n

Tôn Chỉ của Viet Rigpa Lotsawa Project

Tôn chỉ của Viet Rigpa Lotsawa Project mong muốn chia sẻ những bản dịch thuật Phật Pháp trong Phật Giáo nói chung và Kim Cương Thừa nói riêng đến với nhiều người dân Việt nam, mong họ sẽ dần dần kết duyên với Phật Pháp để có một đời sống ý nghĩa và hạnh phúc. 

Mong mọi sự tốt lành!