17191238_1125378400922246_7787833864050447513_n

Đức Ratna Vajra Rinpoche

Tôi đã có được cuộc sống vô cùng quý báu của một con người và tôi cũng đã gặp và thọ nhận các giáo lý thậm thâm như đại dương của Đức Phật từ rất nhiều Đại sư (Guru) vĩ đại. Tuy nhiên, do thiếu đam mê và nỗ lực, nền học vấn của tôi không mấy khả quan và tôi cũng không phải người thực hành Pháp tinh tấn. Tiểu sử này được viết ra là dựa vào mặt tích cực của cuộc đời tôi. Tôi đã viết điều này vào tháng 10 năm 2001 và được hiệu đính bởi Ngài Tsering Migyur. Tiểu sử này được chỉnh sửa năm 2002 cùng với Dolma Lhamo.

Read more
tuvan

Vi Diệu Pháp Tạng và công trình Dịch thuật ở Việt Nam

Vi Diệu pháp là luận tạng trong ba tạng kinh điển. Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) được dịch ra nhiều danh từ khác nhau, nhưng hoàn toàn không phản nghĩa nhau: Vi Diệu pháp, Thắng pháp, Vô tỷ pháp, A Tỳ đàm? Tạng vi diệu pháp là kho tàng chân lý rất cao siêu, theo truyền thống tạng này đức Bổn sư giảng trên cõi Trời Ðạo lợi độ Phật mẫu và Chư Thiên vào hạ thứ bảy sau khi ngài thành đạo.

Read more
14102449_1565089467132784_4629241890444639713_n

Bậc Hóa thân đời hiện tại của Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo – Đại Terton Namkha Drimed Rinpoche

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo là một trong 25 đệ tử thân cận của Đức Liên Hoa Sinh. Là một dịch giả lão luyện, Ngài đã du hành đến Ấn Độ thọ nhận trao truyền từ Đức Hungkara và đắc thân trí tuệ bất nhị. Thọ nhận trao truyền Tâm Vishuddha, Ngài có khả năng bay trên những tia sáng mặt trời. Hóa thân đời hiện tại của Ngài là Đại Khai Mật Tạng Vương Terton Namkha Rinpoche. Trong thời đại suy đồi tâm linh này, Đức Nhiếp Chính Vương Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đã tái sinh như một hiển thân của lòng từ bi tự nhiên và giác tánh phi thời gian.

Read more
dc0af348ed57fc03f64485f62ffd38e8-1

Đại Dịch Giả Namkhai Nyingpo

Đức Namkhai Nyingpo cũng là một trong 25 đệ tử thân cận của Đức Liên Hoa Sinh. Thọ nhận trao truyền Tâm Vishuddha, Ngài có khả năng bay trên những tia sáng mặt trời. Khi hành thiền tại Hang Trường Lệ của Kharchu tại Lhodrak, Ngài đã có những linh kiến của rất nhiều các Bổn tôn và thành tựu cấp độ Trì Minh Vương Đại Thủ Ấn.

Read more
news_feature3-1

Lịch sử truyền thống Shambhala

Đức Sakyong Mipham Rinpoche đã nói rằng: “ Lịch sử và truyền thuyết của truyền thống Shambhala dựa trên một cộng đồng vĩ đại có khả năng đạt được mức độ cao của sự tỉnh thức. Cộng đồng này được lập ra nhờ có sự đóng góp của mỗi thành viên trong việc tham gia tạo dựng một nền văn hóa của lòng từ bi, rộng lượng và can đảm”.

Read more
MG_8710

Đức Phakchok Rinpoche

Khi còn nhỏ, Đức Phakchok Rinpoche đã được công nhận bởi các nhiếp chính Kagyu là Hóa thân thứ 7 trong chuỗi hóa thân của Riwoche Phakchok. Thọ giới từ Đức Dalai Lama thứ 14, Tenzin Gyatso, Ngài chính thức được ban Pháp danh là Tenzin Jigmey Drakpa. Do trí tuệ vượt trội và phẩm tính thừa hưởng từ những tu tập đời trước, khi còn nhỏ, Đức Phakchok Rinpoche đã dễ dàng thấu hiểu cả đọc và viết và có được sự hiểu biết mà không cần nỗ lực về các chủ đề kiến ​​thức chỉ đơn giản là bằng cách nghe những gì được nói.

Read more
12494789_1759702840926607_3644386031312904262_n

Đức Jigme Khyentse Rinpoche – Giám đốc Tổ chức Dịch thuật Padmakara

Đức Jigme Khyentse Rinpoche là con trai út của Terton Kangyur Rinpoche và khi còn rất nhỏ, ngài đã được đức Thánh sư Karmapa 16 và Thánh sư Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche chứng nhận là tái sinh của Jamyang Khyentse Chokyi Lodro…Đức Jigme Khyentse Rinpoche thường giảng pháp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài là một trong những người đứng đầu nhóm dịch thuật Padmakara.

Read more
Corey_Pics_KF_262

Đức Pema Wangyal Rinpoche – Giám đốc Tổ chức dịch thuật Padmakara

Đức Taklung Tsetrul Pema Wangyal Rinpoche là con trai cả của Kyabje Kangyur Rinpoche. Ngài sinh tại vùng Dakmar ở Tây Tạng. Dưới sự hướng dẫn của Kyabje Kangyur Rinpoche, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, Kyabje Dudjom Rinpoche và những Đạo sư vĩ đại khác, Pema Wangyal Rinpoche đã học tập rộng rãi và trải qua nhiều năm trong thiền thất. Rinpoche cũng chịu trách nhiệm quản lý tổ chức dịch thuật Padmakara cũng như bảo tồn và khôi phục các tác phẩm viết tay cổ xưa.

Read more
1 67 68 69 70 71 73