mona09

Tu viện truyền thống Kathok

Theo những ghi chép lịch sử, Đạo sư Liên Hoa Sinh cùng đoàn tùy tùng gồm vua và quan lại của Ngài đã ở lại để thực hành Pháp trong 25 ngày. Thậm chí, Đạo sư Liên Hoa Sinh đã làm lễ gia trì cho tự viện này 13 lần. Sự chuyển hóa kỳ diệu cùng dấu chân, dấu tay linh thiêng của họ đã làm cho thánh địa Kathok siêu việt và độc đáo như là cõi Tịnh Độ xứ Oddiyana của Đức Liên Hoa Sinh.

Read more
khenchen-tsultrim_608w_1

Đức Khenpo Tsultrim Lodro Rinpoche

Trong khi mong muốn đạt được kiến ​​thức thế gian và một đời sống trần tục cứ giảm dần theo thời gian thì nhận thức về sự xả bỏ của Ngài càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi nhận thức được bản chất đau khổ trong vòng sinh tử luân hồi và ý nghĩa hữu hạn khi học trong trường học, tâm nguyện một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc y tu sĩ đã trở thành hiện thực khi Ngài gặp Đức Pháp Vương Jigme Phuntsok Rinpoche.

Read more
h-h-muksang-kuchen

Đức Mugsang Kuchen Rinpoche

Đức Mugsang Kuchen Rinpoche sinh ra tại một gia đình ở Nepal, thân phụ của Ngài là Penpa Dorjee và thân mẫu của Ngài là Sonam Yangzom. Vào ngày 10 tháng 4 theo lịch Tây Tạng, Ngài được sinh ra với những dấu hiệu kỳ diệu. Năm lên hai tuổi, Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và Đức Pháp Vương Drubwang Penor đã xác nhận, ấn chứng Ngài là hóa thân chuyển thế của Đức Chogtrul Kunzang Sherab.

Read more
1 2 3 4 5 8