khenchen-tsultrim_608w_1

Đức Khenpo Tsultrim Lodro Rinpoche

Trong khi mong muốn đạt được kiến ​​thức thế gian và một đời sống trần tục cứ giảm dần theo thời gian thì nhận thức về sự xả bỏ của Ngài càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi nhận thức được bản chất đau khổ trong vòng sinh tử luân hồi và ý nghĩa hữu hạn khi học trong trường học, tâm nguyện một ngày nào đó được khoác trên mình chiếc y tu sĩ đã trở thành hiện thực khi Ngài gặp Đức Pháp Vương Jigme Phuntsok Rinpoche.

Read more
h-h-muksang-kuchen

Đức Mugsang Kuchen Rinpoche

Đức Mugsang Kuchen Rinpoche sinh ra tại một gia đình ở Nepal, thân phụ của Ngài là Penpa Dorjee và thân mẫu của Ngài là Sonam Yangzom. Vào ngày 10 tháng 4 theo lịch Tây Tạng, Ngài được sinh ra với những dấu hiệu kỳ diệu. Năm lên hai tuổi, Đức Pháp Vương Dudjom Rinpoche và Đức Pháp Vương Drubwang Penor đã xác nhận, ấn chứng Ngài là hóa thân chuyển thế của Đức Chogtrul Kunzang Sherab.

Read more
Green Tara Empowerment conducted by H.E. The 4th Karma Khenchen Rinpoche at Karma Samten Ling (H.K.) Buddhist Centre (Sat, 21 Feb 2009)

Đức Karma Khenchen Rinpoche

Đức Karma Khenchen là Hóa thân của Đức Shantarakshita (Tu viện trưởng vĩ đại ở Tây tạng), người đã đem ngọn đèn Pháp đầu tiên tới Tây Tạng. Ngài cũng chính là Hóa thân của Vimalamitra. Pháp vương Karmapa đời thứ 5 đã tiên tri rằng: “Tại đây, Bậc trì giữ Giáo pháp tối cao của Đức Phật.

Read more
1 2 3 4 5 7