Dudjom-Rinpoche

Thuốc lá – Kẻ dẫn dắt người mù trên con đường lầm lạc

Nếu hành giả tiêu thụ chất này, cho dù họ thực hành một trăm kiếp – họ sẽ không nhận ra được các Bổn Tôn của họ. Trong những đời tương lai, họ sẽ lang thang không dứt trong ba cõi thấp, ở đó ngay cả lòng bi mẫn của chư Phật cũng không đủ năng lực để cứu giúp họ.”

Read more
1 37 38 39 40 41 51